Dobro došli na web stranice Kliničke bolnice Merkur.

Klinička bolnica Merkur radi na dvije lokacije : 

Zajčeva 19 gdje je smještena većina ustrojstvenih jedinica 
Dugi Dol 4A gdje je smještena Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac i druge organizacijske jedinice KB Merkur

Želimo Vam omogućiti učinkovitu komunikaciju i dobru informiranost o uslugama koje pruža naša bolnica.

 

 

   KB MERKUR-TRANSPLANTACIJSKI CENTAR     KB MERKUR-RODILIŠTE PRIJATELJ DJECE
   KB MERKUR-KLINIČKI ZAVOD ZA  MED.BIOKEMIJU I LAB. MEDICINU AKREDITIRAN PREMA HRN EN ISO 15189     KB MERKUR-SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC REFERENTNI CENTAR ZA ŠEĆERNU BOLEST

 

 

Najave događanja

 

 

  X. Susret intervencijskih radiologa Hrvatske,

        s međunarodnim sudjelovanjem(16. do 19. travnja 2015.)

 

  TEČAJEVI ZA TRUDNICE 2015.

 

 

   2. Konferenciju medicinskih sestara i tehničara
SINERGIJA SIGURNOSTI PACIJENATA I KONTROLE INFEKCIJA
U SUSTAVU KVALITETE 11.06.2015.

 

Tečaj 3. kategorije za medicinske sestre i tehničare "Održavanje dišnih puteva" 20.03.2015   Tečaj posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću-Načela 14.02.2015
Tečaj posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću 27.03.2015   1. Konferencija medicinskih sestara i tehničara intervencijske radiologije i radioloških tehnologa 18.04.2015