Dobro došli na web stranice Kliničke bolnice Merkur.

Klinička bolnica Merkur radi na dvije lokacije : 

Zajčeva 19 gdje je smještena većina ustrojstvenih jedinica 
Dugi Dol 4A gdje je smještena Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac i druge organizacijske jedinice KB Merkur

Želimo Vam omogućiti učinkovitu komunikaciju i dobru informiranost o uslugama koje pruža naša bolnica.

 

 

   KB MERKUR-TRANSPLANTACIJSKI CENTAR     KB MERKUR-RODILIŠTE PRIJATELJ DJECE
   KB MERKUR-KLINIČKI ZAVOD ZA  MED.BIOKEMIJU I LAB. MEDICINU AKREDITIRAN PREMA HRN EN ISO 15189     KB MERKUR-SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC REFERENTNI CENTAR ZA ŠEĆERNU BOLEST

 

 

Najave događanja

 

 TEČAJ trajne edukacije za medicinske sestre

       "DIJABETIČKO STOPALO" (13.05.2016.)

 
 

 Međunarodni dan primalja (05.05.2016.)

 

 

 Svibanj = Primaljstvo 

 

 
 

 

 e-tečaj: "POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU" 

Već odavno nam je poznato „Pravilo polovice“ kod šećerne bolesti.

Od ukupnog broja oboljelih samo polovica zna za bolest, polovica od ovih koji znaju dobivaju skrb, a od tog broja samo polovica postiže ciljeve liječenja. 

 

Edukaciji možete pristupiti odmah: 

 

PRISTUP EDUKACIJI

 


 

 

 2. TEČAJ III. kategorije za medicinske sestre i tehničare:

       "ODRŽAVANJE DIŠNIH PUTEVA - Prošireni pristup rješavanju problema" (29.04.2016.)

 
 

INTERDISCIPLINARNI TEČAJ "Hepato Hands-On"

       (5. - 6. 4. 2016.)

 
 

 TEČAJ trajne edukacije za medicinske sestre

       "DIJABETIČKO STOPALO" (13.05.2016.)

 

 

 TEČAJ III. Kategorije za primalje i med. sestre

       "POSTUPANJE S NOVOROĐENČETOM: JEDNOSTAVNO AKO ZNAMO KAKO" (06.02.2016.)

 
 

 TEČAJEVI ZA TRUDNICE