Dobro došli na web stranice Kliničke bolnice Merkur.

Klinička bolnica Merkur radi na dvije lokacije : 

Zajčeva 19 gdje je smještena većina ustrojstvenih jedinica 
Dugi Dol 4A gdje je smještena Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac i druge organizacijske jedinice KB Merkur

Želimo Vam omogućiti učinkovitu komunikaciju i dobru informiranost o uslugama koje pruža naša bolnica.

 

 

   KB MERKUR-TRANSPLANTACIJSKI CENTAR     KB MERKUR-RODILIŠTE PRIJATELJ DJECE
   KB MERKUR-KLINIČKI ZAVOD ZA  MED.BIOKEMIJU I LAB. MEDICINU AKREDITIRAN PREMA HRN EN ISO 15189     KB MERKUR-SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC REFERENTNI CENTAR ZA ŠEĆERNU BOLEST

 

 

Najave događanja

 

 

SIMPOZIJ  (11.12.2015.)

       60 godina citologije i 5 godina Zavoda za kliničku citologiju i citogenetiku KB Merkur 

 

 

  6th Congress of the South-East European Society of Perinatal Medicine (Zagreb, 4-6.12.2015.)

 
 

 TEČAJEVI ZA TRUDNICE