Dobro došli na web stranice Kliničke bolnice Merkur.

Klinička bolnica Merkur radi na dvije lokacije : 

Zajčeva 19 gdje je smještena većina ustrojstvenih jedinica 
Dugi Dol 4A gdje je smještena Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac i druge organizacijske jedinice KB Merkur

Želimo Vam omogućiti učinkovitu komunikaciju i dobru informiranost o uslugama koje pruža naša bolnica.

 

 

   KB MERKUR-TRANSPLANTACIJSKI CENTAR     KB MERKUR-RODILIŠTE PRIJATELJ DJECE
   KB MERKUR-KLINIČKI ZAVOD ZA  MED.BIOKEMIJU I LAB. MEDICINU AKREDITIRAN PREMA HRN EN ISO 15189     KB MERKUR-SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC REFERENTNI CENTAR ZA ŠEĆERNU BOLEST

 

 

Najave događanja

 

 TEČAJ trajne edukacije za medicinske sestre

       "DIJABETIČKO STOPALO" (13.05.2016.)

 

 

 TEČAJ trajne edukacije za medicinske sestre

       "MODERNA DIJABETOLOGIJA IZ PERSPEKTIVE MEDICINSKE SESTRE" (11.03.2016.)

 

 

 TEČAJ III. Kategorije za primalje i med. sestre

       "POSTUPANJE S NOVOROĐENČETOM: JEDNOSTAVNO AKO ZNAMO KAKO" (06.02.2016.)

 
 

 TEČAJEVI ZA TRUDNICE