Kvaliteta zdravstvene zaštite

Poštovani,

K.B. “Merkur“ opredijelila se za izgradnju sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite sukladno NN 31/11 Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove budući da je krajem listopada 2011.godine ispunila uvjete Javnog   natječaja za akreditacijski postupak za bolničke zdravstvene ustanove.

Ravnatelj K.B.“Merkur“ prim.dr.sc.Dinko Škegro, dr.med. podržava i osigurava izgradnju sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite te odobrava „Politiku i ciljeve kvalitete Kliničke bolnice Merkur“.

U organizacijskoj strukturi sustava kvalitete važnu ulogu ima Bolničko povjerenstvo za kvalitetu, a predsjednik Povjerenstva je Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu Prof.dr.sc.Slobodanka Ostojić Kolonić, dr.med.

U 2012.godini u K.B.“Merkur“ počela je sa radom Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: Jedinica za kvalitetu) koja surađuje sa predstavnicima za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica bolnice.

Jedinica za kvalitetu pod vodstvom Pomoćnice ravnatelja za kvalitetu:
 

  • Provodi aktivnosti vezano uz pripremu bonice za akreditacijski postupak
  • Planira i provodi aktivnosti uspostave sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, a što podrazumijeva i upostavu sustava sigurnosti pacijenata
  • Organizira i provodi edukaciju iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
  • Sudjeluje u unutarnjim i vanjskim ocjenama kvalitete
  • Surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

 

Kontakt:

Glavna sestra Jedinice za kvalitetu
Smiljana Kolundžić, dipl.med.techn.


Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

VANJSKI DOKUMENTI