ODJEL ZA ANESTEZIJU,REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

KONTAKT :

 

 

POVIJEST :

 

 

DJELATNOST DANAS :

1.USLUGE 

2.ZAPOSLENICI

3.RADNO VRIJEME AMBULANTI, KONTAKT

4.UPUTE ZA PACIJENTE 

5.ZNANSTVENO NASTAVNE I STRUČNE AKTIVNOSTI 

Dobrodošli na web-stranicu Poliklinike (ranije Kliničke jedinice za hitnu i internu medicinu KJHIIM) Kliničke bolnice Merkur!

 


Našim bolesnicima pružamo kvalitetnu  kliničku skrb prema načelima dobre kliničke prakse i prema  smjernicama dijagnostike i liječenja prihvaćenim u nas i u svijetu.
U našoj poliklinici uz nas se educiraju i specijalizanti ostalih specijalnosti interne medicine prema za to prihvaćenim smjernicama.  
Na ovoj stranici informirat ćemo Vas o našem radu.
Navedeni su brojevi telefona na koje nas možete nazvati i e-mail adresa na koje nam možete poslati pitanja.
 

 

TIM Poliklinike

 
Pročelnica  Poliklinike: Doc. dr. sc. Ingrid Prkačin, prim. dr. med.
specijalist internist, subspecijalist nefrolog
specijalist hitne medicine
telefon: 01/2253-470
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik  pročelnice: dr.Dean Mileta, dr. med.
specijalist internist
telefon: 01/2253-232

Glavna  sestra Poliklinike: Marija Požgaj,vms


telefon: 01/2253-232, 01/2253-233


Medicinske sestre i tehničari Poliklinike (koji aktualno rade i dežuraju)


Marija Požgaj, vms.
Darinka Kovačević, ms.
Smilja Ivanec, ms.
Bogdanka Ludaš, ms.
Vesna Rakić, ms.
Ivanka Zoraja, ms.
Marko Krstić, med.tehn.
Valentin Škarec, med. tehn.U Poliklinici je osim hitnog zbrinjavanja bolesnika kroz hitnu internističku ambulantu koja ordinira kroz 24 sata organizirana i poliklinička služba koja usključuje slijedeće ambulante:


DIJELOVI  POLIKLINIKE


Hitna internistička ambulanta
radno vrijeme liječnika: 0 do 24 sati
telefon: 2253-232 liječnici i sestre, 2253-233

Opća internistička ambulanta
radno vrijeme liječnika: 8 do 14 sati utorkom (doc.Prkačin), petkom (dr Mileta),
utorkom poslije podne ordinira prim.dr.sc.G.Cavrić.
telefon: 2253–232 ili 2431-233- liječnici i sestre

Ambulanta za hipertenziju (doc.Prkačin)
ponedjeljkom
radno vrijeme 8-12
telefon: 2253-234

Ambulanta za rezistentnu hipertenziju (doc.Prkačin)
ponedjeljkom
radno vrijeme 13 do 15 sati
telefon: 2253-470

Nefrološka ambulanta-predijaliza (doc.Prkačin)
srijeda
radno vrijeme 8 do 16 sati
telefon: 2253-234

Ambulanta za hipertenziju i autoimune bolesti (doc.Prkačin)
četvrtkom
radno vrijeme 8-12 sati
telefon: 2253-234

DJELATNOST POLIKLINIKE

 

 • Naš tim specijaliziran je za liječenje bolesnika s dijagnozom:
 • Hipertenzije-esencijalne i sekundarne
 • Rezistentne hipertenzije
 • Imunološke bolesti
 • Predijalizna kronična bubrežna bolest


 Ambulante su najčešće prva stanica Vašeg susreta s nama.
Nakon razgovora, pregleda i dijagnostičke obrade u polikliničkom djelu, koji će dovesti do dijagnoze  poremećaja, donijet će se odluka : o daljnjem praćenju u ambulanti ili o  dodatnoj obradi  i  liječenju na Odjelima Zavoda u dogovoru s kolegama.
U Polikliničkom djelu Poliklinike provodi se gotovo sveukupna  dijagnostička obrada pacijenata s hipertenzijom, s posebnim osvrtom na rezistentnu hipertenziju te isključenje sekundarnih uzroka hipertenzije (ambulanta za hipertenziju i ambulanta za rezistentnu hipertenziju koje vodi doc.Prkačin, EBAC attendance certifikat RHC 2013. i 2014.).

Bitno je napomenuti da u KB Merkur od rujna 2012. postoji Registar pacijenata s rezistentnom hipertenzijom, što je odobreno od Etičkog povjerenstva Bolnice (27.9.12).
Putem polikliničkih ambulanti odvija se i opća internistička ambulanta u kojoj ordiniraju osim doc.Prkačin, dr Mileta (petak ujutro) i prim.dr.sc.Gordana Cavrić (utorkom poslije podne)
U Poliklinici se provode parenteralna, subkutana, intramusklularna i enteralna primjena lijekova, te parenteralna primjena i preparata željeza (sideropenija), venepunkcije, intravenska primjena kortikosteroidne terapije, kao i svi ostali Hitni oblici liječenja.
Poliklinika surađuje sa svim ostalim Zavodima i Kliničkim jedinicama te čini cjeloviti pristup adekvatnog zbrinjavanja bolesnika.
 
Nastavno-istraživačka djelatnost

U Poliklinici se održava i nastava za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i to za studente treće godine (propedeutika), četvrte godine (interna medicina) te šeste godine (Hitna medicina) ,odnosno  diplomski i poslijediplomski studij.
Pročelnica sudjeluje kao nastavnik na poslijediplomskim tečajevima prve kategorije  u edukaciji specijalista interne medicine i liječnika obiteljske medicine.
Mišljenja smo da je za dobru kliničku praksu, zadovoljstvo bolesnika i prijenos znanja budućim generacijama, ključan timski rad svakog člana Poliklinike.
U Poliklinici se provodi i znanstveno-istraživački rad iz područja hipertenzije i predijalize (nefrologija), kao i u okviru izrade diplomskih radova  i kliničkih farmakoloških istraživanja. Edukacija zaposlenika naše Jedinice  je jedan od prioriteta te se tijekom godine liječnici i medicinske sestre usavršavaju na stručnim i znanstvenim kongresima, skupovima, simpozijima i tečajevima.


 
 

SESTRINSTVO


 
O NAMA
Medicinske sestre i tehničari su dio tima, koji zajedno s liječnicima i ostalim suradnicima, pruža visoko kvalitetnu skrb o bolesnicima, za vrijeme dijagnostike  i liječenja.
U središtu pozornosti medicinske sestre je bolesnik, aktivni sudionik u liječenju, što  zahtijeva individualni, holistički pristup. Takav pristup temelji se na pravovremenoj i sveobuhvatnoj brizi za bolesnika, pružanju informacija i savjeta bolesniku i njegovoj obitelji, emocionalnoj potpori i ohrabrenju.
Medicinske sestre i tehničari Poliklinike su educirani i motivirani za rad s hitnim i polikliničkim bolesnicima.  
Nakon dežurstava liječnika može doći do promjena u radu ambulanti, o čemu ćete biti obaviješteni od osoba iz Centralnog naručivanja ili službenika.
 

Doc.dr.sc.Ingrid Prkačin, prim.dr.med.
specijalist internist-nefrolog
specijalist hitne medicine
 

Zavod za hematologiju

 

Dobrodošli na web-stranicu Zavoda za hematologiju Kliničke bolnice Merkur!

 

Našim bolesnicima pružamo kvalitetnu  kliničku skrb prema načelima dobre kliničke prakse i prema smjernicama dijagnostike i liječenja prihvaćenim u nas i u svijetu.

U našem Zavodu uz nas se educiraju liječnici interne medicine i specijalizanti uže specijalnosti hematologije prema za to prihvaćenim smjernicama.  

Naš Zavod je jedan od vodećih hematoloških centara u Republici Hrvatskoj, centar u kojem  se hematološki bolesnici liječe transplantacijom perifernih matičnih stanica (autolognom i alogeničnom od srodnog davatelja).

Na ovoj stranici informirat ćemo Vas o našem radu.

Navedeni su brojevi telefona na koje nas možete nazvati i e-mail adresa na koje nam možete poslati pitanja.

 

Cilj tima Zavoda za hematologiju KB Merkur je omogućiti pacijentima da termin za 1. pregled dobiju unutar mjesec dana.

Ako niste dobili termin u tom roku, molimo Vašeg liječnika obiteljske medicine ili Vas, da nas nazovete radnim danom (najbolje u 8 sati) na broj: 01/ 2253 256, ili 2253 222, ili 2253 224

 

 

Liječnik obiteljske medicine Vas je uputio na pregled hematologu?
Potrebna Vam je dodatna hematološka obrada?
Upućeni ste na bolničko liječenje na Hematološki odjel?

 

 

 

TIM HEMATOLOGIJE

 

Pročelnica Zavoda: Prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr. med.
telefon: 01/2431-393
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnice Zavoda: Prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica, dr. med.

Glavna  sestra Zavoda: Ljiljana Pomper, dipl. ms.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.1.Odjel kliničke hematologije

Voditeljica: Prof. dr. sc. Ana Planinc Peraica, dr. med.
Glavna sestra: Suzana Špiček, bacc. ms.

2.Odjel za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica i intenzivne kemoterapije

Voditeljica: Prim. dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med.
Glavna sestra : Ruža Jakovac, bacc. ms.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Dnevna bolnica i Poliklinika

Voditeljica: Prof. dr. sc. Ana Planinc Peraica, dr. med.
Glavna sestra: Sanja Mudražija, bacc. ms.

Liječnici Zavoda za hematologiju:
dr.  Inga Mandac Rogulj
                 kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Marko Martinović, dr. med.
dr. sc. Njetočka Gredelj Šimec, dr. med.Liječnici na specijalizaciji:

dr. Bojana Aćamović Stipinović
dr. Martina Bogeljić Patekar
dr. Vibor Milunović
dr. Viktor Zatezalo
dr. Karla MišuraMedicinske sestre i tehničari Zavoda za hematologiju


1.    Odjel za kliničku hematologiju
Nevenka Dubrović, ms.
Milka Farkaš, ms.
Vedran Kvesić, med. tehn.
Marija Smiljanić, ms.
Zvijezdana Vukorepa, ms..
Sanja Zubak, bacc. ms.
Emilija Frančić, bacc. ms.
Marijana Odobašić, ms.
Nataša Peter, ms.
Vesna Ostojić, pomoćna djelatnica u zdravstvu


2.    Odjel za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica i intenzivnu kemoterapiju
Suzana Blažević, ms
Tanja Kotarski, ms
Marina Krpečanec, ms.
Katica Petković, ms.
Ivanka Šikić, ms.
Mara Vukelić, ms.
Ivana Životić, ms.


3.    Dnevna bolnica i Poliklinika
Ivanka Kunić, ms.
Sanela Zemljak, bacc. ms.

 

 

 

DIJELOVI ZAVODA

Hematološki odjel
radno vrijeme liječnika: 8 do 16 sati
telefon: 2253-222 liječnici, 2253-224 sestre

 

Odjel za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica i intenzivne kemoterapije
radno vrijeme liječnika: 8 do 16 sati
telefon: 2253–223 ili 2431-412- liječnici i sestre

Dnevna bolnica i Poliklinika
radno vrijeme 7 do 19 sati
telefon: 2253-237

 

 

 

DJELATNOST ZAVODA

 

Naš tim specijaliziran je za liječenje bolesnika s dijagnozom:

 • Akutne leukemije
 • Aplastična anemija
 • Kronična limfocitna leukemija
 • Limfomi: ne-Hodgkinov, Hodgkinov
 • Plazmastanične diskrazije (multipli mijelom, monoklonalna gamapatija neodređenog značenja)
 • Mijelodisplastični sindrom
 • Mijeloproliferativni sindromi (kronična mijeloična leukemija, policitemija rubra vera, esencijalna trombocitoza, ostale Philadelphia kromosom negativni mijeloproliferativni poremećaji)
 • Nemaligne hematološke bolesti (anemije, trombocitopenije, leukopenije)


Hematološke ambulante su najčešće prva stanica Vašeg susreta s hematologom.

Nakon razgovora, pregleda i dijagnostičke obrade, koji će dovesti do dijagnoze hematološkog poremećaja, donijet će se odluka : o daljnjem praćenju u hematološkoj ambulanti ili o  dodatnoj obradi  i  liječenju  na hematološkom odjelu ili u Dnevnoj bolnici.

Na Odjelu za hematologiju  provodi se dijagnostička obrada i stacionarno liječenje bolesnika s hematološkim bolestima. Liječenje se provodi različitim protokolima kemoterapije u skladu s međunarodno priznatim i preporučenim smjernicama liječenja uz usku suradnju s internistima drugih subspecijalnosti, kirurzima, neurolozima/neurokirurzima, radioterapeutima, radiolozima, patolozima, citolozima, citogenetičarima, molekularnim biolozima, rehabilitatorima.

Zavod za hematologiju jedan je od vodećih centara za liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica, autolognim  i alogeničnim (od srodnog podudarnog davatelja). Prva alogenična transplantacija izvedena je 1992., godine, a  autologna 1993. godine. U Zavodu za hematologiju do sada je autolognom i alogeničnom transplantacijom liječeno više od  530 bolesnika.

U posljednjih nekoliko godina u starijih se bolesnika provodi liječenje alogeničnom transplantacijom uz primjenu manje intenzivne kemoterapije (reduced intensity conditioning = RIC), čime se smanjuje neposredna toksičnost pripreme.
 
Zavod za hematologiju  akreditirani je Centar Europske grupe za transplantaciju matičnih stanica za liječenje transplantacijom od srodnog davatelja, a u postupku je akreditacija za transplantaciju od nesrodnog podudarnog davatelja.

U Dnevnoj bolnici Zavoda za hematologiju provodi se gotovo sveukupna  dijagnostička obrada i  raznovrsni oblici liječenja  bolesnika koji boluju od hematoloških bolesti.
Putem Dnevne bolnice  obavlja se kompletni klinički pregled, laboratorijska dijagnostika uz dodatne metode kao što su protočna citometrija i lančana reakcija polimeraze,  zatim radiološka, MSCT i ultrazvučna dijagnostika, NMR, te  ugovaranje PET-CT dijagnostike. Ovdje se obavljaju  citološke punkcije i punkcije pod kontrolom UZV,  kao i punkcije koštane srži i biopsije kosti.

U Dnevnoj bolnici se provodi citostatsko  i imunomodulatorno liječenje prema različitim terapijskim protokolima. Provodi se transfuziološko liječenje, venepunkcije, intravenska nadoknada željeza, nadoknadno enzimsko liječenje kao i  mnogobrojni drugi oblici liječenja.

Osim navedenog, u Dnevnoj bolnici se vrše pregledi i dijagnostička obrada zdravih donora matičnih hematopoetskih stanica, primjenjuje se  faktor rasta  granulocita prije postupka sakupljanja matičnih stanica, kao i kontrola bolesnika nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica te postupak transfuzije donorskih limfocita.

 

Nastavno-istraživačka djelatnost


Na Zavodu se održava i nastava za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski i poslijediplomski studij) te za studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i srednjih medicinskih škola.

Naši liječnici sudjeluju kao nastavnici na brojnim poslijediplomskim tečajevima prve kategorije  u edukaciji specijalista interne medicine, transfuziologa i liječnika obiteljske medicine.

Mišljenja smo da je za dobru kliničku praksu, zadovoljstvo bolesnika i prijenos znanja budućim generacijama, ključan timski rad svakog člana Zavoda.
U Zavodu se provodi i znanstveno-istraživački rad iz područja hematologije, u sklopu projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao i u okviru izrade diplomskih radova, doktorskih disertacija i kliničkih farmakoloških istraživanja. Edukacija zaposlenika našeg Zavoda je jedan od prioriteta te se tijekom godine naši hematolozi i medicinske sestre usavršavaju na brojnim stručnim i znanstvenim kongresima, skupovima, simpozijima i tečajevima. Neki od naših hematologa su boravili na edukaciji u trajanju od nekoliko mjeseci na vodećim hematologijama u inozemstvu.

 

 

 

SESTRINSTVO

 

O NAMA
POVIJEST SESTRINSTVA ZAVODA ZA HEMATOLOGIJU
STRUČNE AKTIVNOSTI I EDUKACIJA

 

O NAMA

Medicinske sestre i tehničari Zavoda za hematologiju su dio tima, koji zajedno s liječnicima i ostalim suradnicima, pruža visoko kvalitetnu skrb o bolesnicima, za vrijeme dijagnostike i liječenja hematološke bolesti, kao i tijekom  oporavka.

U središtu pozornosti medicinske sestre je bolesnik, aktivni sudionik u liječenju, što  zahtijeva individualni, holistički pristup. Takav pristup temelji se na pravovremenoj i sveobuhvatnoj brizi za bolesnika, pružanju informacija i savjeta bolesniku i njegovoj obitelji, emocionalnoj potpori i ohrabrenju.

Medicinske sestre i tehničari Zavoda za hematologiju su dobro educirani, usko specijalizirani i motivirani za rad s hematološkim bolesnicima. Oni skrbe o bolesnicima kontinuirano, educiraju bolesnika i obitelj o tome što mogu očekivati  za vrijeme liječenja, te nakon otpusta iz bolnice, kako spriječiti i ublažiti moguće neželjene pojave liječenja i kako postići što bolju kvalitetu života. Na taj način bolesnik osjeća da je kvalitetno zbrinut, a bolničku sredinu doživljava kao ugodno i sigurno mjesto.

 

 

 

INFORMACIJE ZA BOLESNIKE I POSJETITELJE

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi specijalizanata Klinike za unutarnje bolesti

BOJANA AĆAMOVIĆ

Rogulj IM, Aćamović B, Filipec-Kanižaj T, Gašparov S, Radić-Krišto D, Planinc-Peraica A, Corović-
Arneri E, Kolonić SO. Ekstramedularna infiltracija kolona u bolesnika s multiplim mijelomom: prikaz
slučaja i pregled literature. Acta Med Croatica. 2011; 65(1):167-71.

Vrhovac R,Gredelj Šimec Nj, Vukičević V, Aćamović B, Tambić-Andrašević A, Jakšić B. Profilaktička
primjena posakonazola kod pacijenta s akutnom mijeloičnom leukemijom te onih liječenih
transplantacijom koštane srži. Liječ Vjesn. 2012; 134 (suppl 2): 63-63. kongresni sažetak

Gredelj Šimec Nj, Radić Krišto D, Aćamović B, Jakšić B, Vrhovac R . Praćenje i liječenje Epstein Barr
viremije nakon transplantacije alogenih krvotvornih matičnih stanica, iskustvo jednog centra. Liječ
Vjesn. 2012; (Supl 2); 111-111.kongresni sažetak


MARTINA BOGELJIĆ PATEKAR

Škrtić A, Džebro S, Bogeljić Patekar M, Roso V, Ajduković-Stojisavljević R, Babok-Flegarić R, et al.
Prognostic impact of bcl2, cd10, bcl6, mum1/ifr4, cd5 and ki67 in diffuse large b-cell lymphoma. Liječ
vjesn. 2012;134 Suppl 2:158. Kongresni sažetak

Piljac D, Radić-Krišto D, Bogeljić Patekar M, Milunović V, Ostojić Kolnić S, Minigo H, et al. Koštane
lezije u bolesnika s limfomima. Liječ vjesn. 2012;134 Suppl 2:153-4. Kongresni sažetak

Planinc I, Mandac Rogulj I, Bogeljić Patekar M, Radić-Krišto D, Ostojić Kolonić S, Minigo H, et al.
Istovremena pojava mijeloproliferativne i limfoproliferativne bolesti. Liječ vjesn. 2012;134 Suppl 2:162.
Kongresni sažetak

Sertić D, Perić Z, Sinčić-Petričević J, Lazić D, Ostojić Kolonić S, Bogeljić Patekar M, et al. Hrvatski
registar za kroničnu mijeloičnu leukemiju. Liječ vjesn. 2012;134 Suppl 2:97-8. Kongresni sažetak

Ostojić Kolonić S, Bogeljić Patekar M, Milunović V. Dijagnostički pristup i liječenje imune trombocitopenije u odrasloj dobi. Acta Med Croatica. 2013;61:3-11.

Milunović V, Bogeljić Patekar M, Zatezalo V, Radic-Krišto D, Planinc-Peraica A, Ostojic Kolonic S, et. al. Risk factors in autologous stem cell transplantation in Hodgkin lymphoma: a single-centre experience. Kongresni sažetak. EHA Abstract book; Jun 2013.

 

 

DIANA ILIĆ

G. Cavric, S. Naumovski Mihalic, M. Bogdanovic Dvorscak, G. Erceg, M. Rehoric Krkusek, D. Ilic,
et al., Relationship between polymorphonuclear leukocyte (pmn) count in bronchoalveolar lavage
fluid (balf) and fungus content in gram’s stain and fungus content in final microbiological report, The
26th European society of intensive care medicine Annual Congress, Lisbon 2012, kongresni sažetak

Cavrić G, Jurić K, Prkačin I, Ilić D, Bartolek Hamp D: Leptospiroza u internističkoj jedinici intenzivnog
liječenja, Liječ Vjesn 2012;(Supl 3), kongresni sažetak


G. Cavrić, K. Njerš, I.Prkačin, D. Ilić, D. Bartolek, L.Erdelez, I.Acan. Septic deep venous thrombosis and ruptured pseudoanurysm in an intravenous addict. Neurol. Croat. 2013; 62 (Suppl. 2): 1-170

 
G.Cavrić, I. Prkačin, D. Ilić. Učestalost dolaska pacijenata zbog arterijske hipertenzije u hitnu internističku ambulantu, 8. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 2013, kongresni sažetak

 


IVA KOŠUTA

Mrzljak A, Sobočan N, Novačić K, Škegro D, Košuta I, Katičić M. Hemosuccus pancreaticus
associated with splenic artwry aneurysms and hepatic artery thrombosis after liver transplantation.
JOP. 2012 Jan; 10;13(1):115-7., članak-stručni

Mrzljak A, Košuta I, Trbović S. Staphylococcus lugdunensis native mutral valve endocarditis after liver
transplantation J Card Surg. 2012 Jan; 27(1):62-3, članak-stručni

Mrzljak A, Košuta I, Škrtić A, Šiftar Z, Kardum-Skelin I, Čolić-Cvrlje V, Vrhovac R. Metakrona
akutna bifenotipska leukemija i gastrointestinalni stromalni tumor nakon transplantacije jetre
zbog kolangiocelularnog karcinoma: postoji li veza? Sažetak, 5. Hrvatski kongres hematologa i
transfuziologa, Zagreb 2012., kongresni sažetak

Košuta I, Dragičević M, Zovko N, Košćak J, Mrzljak A. Utjecaj promjena MELD-a na listi čekanja
na jednogodišnje preživljenje nakon transplantacije jetre Sažetak, 6. Kongres hrvatskog
gastroenterološkog društva, Zagreb 2012. kongresni sažetak

Mrzljak A, Galešić Ljubanović D, Košuta I, Dragičević M, Knotek M. Kronična bubrežna bolest nakon
transplantacije jetre Sažetak, 6. Kongres hrvatskog gastroenterološkog društva, Zagreb 2012.
kongresni sažetak

Mrzljak A, Košuta I, Škrtić A, Kardum-Skelin I, Vrhovac R. Metachronous gastrointestinal tumor and acute leukemia after liver transplantation for cholangiocellular carcinoma: Is there a link? Case Rep Oncol. 2013; 6: 163-168. 

Mrzljak A, Košuta I, Škrtić A, Kanižaj TF, Vrhovac R. Drug-Induced Liver Injury Associated with Noni (Morinda citrifolia) Juice and Phenobarbital. Case Rep Gastroenterol. 2013; 7: 19-24.

 

 

VIBOR MOLUNOVIĆ

Kongresni sažetak:

Vibor Milunovic, Martina Bogeljic Patekar , Viktor Zatezalo , Delfa Radić-Krišto , Ana Planinc-Peraica, Branimir Jakšić, Slobodanka Ostojic Kolonic

RISK FACTORS IN AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN HODGKIN LYMPHOMA : A SINGLE-CENTRE EXPERIENCE

Haematologica 2014:98; supplement1


Pregledni rad:

Kolonić SO, Patekar MB, Milunović V. [Diagnostic approach and treatment of immune thrombocytopenia in adults]. Acta Med Croatica. 2013; 67: 3-11


Poglavlje u knjizi:

Slobodanka Ostojić Kolonić, Vibor Milunović GENETSKE PROMJENE U LIMFOMIMA KROZ KLINIČKE OČI: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST u Radman M i sur. „Genetičko informiranje u praksi“ u tisku


Poglavlje u prirucniku stalnog medicinskog savršavanja:

Slobodanka Ostojić Kolonić, Vibor Milunović Uvod u etiopatogenezu i klasifikaciju anemija u Radić-Krišto D i sur.“Anemije, dijagnostički i terapijski pristupi“ Medicinska naklada, Zagreb, 1-2

 


NINO KUNAC

Kunac N, Tršek D, Medančić N, Starčević D, Hašpl M. Endoscopic treatment of the external snapping
hip syndrome- surgical technique and report of two cases. Acta Clin Croat. 2012;51(4) (članak,
znanstveni)

Hašpl M, Starčević D, Tršek D, Kunac N, Medančić N. Arthroscopic knee meniscus repair.
9th Central European Orthopaedic Congress:Final programme and Book of Abstracts. 2012.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

Kunac N, Medančić N, Starčević D, Tršek D, Hašpl M. Endoscopic treatment of the external snapping
hip syndrome-new surgical technique. 9th Central European Orthopaedic Congress: Final programme
and Book of Abstracts. 2012. (predavanje,sažetak,znanstveni).

Medančić N, Čičak N, Klobučar H, Kunac N. Is it necessary to do the subacromial decompression
for the arthroscopic repair of the rotator cuff? 9th Central European Orthopaedic Congress: Final
programme and Book of Abstracts. 2012. (predavanje,sažetak,znanstveni).

Kunac N, Medančić N, Starčević D, Klobučar H, Čičak N. Arthroscopic repair of full thickness rotator
cuff tears. 9th Central European Orthopaedic Congress: Final programme and Book of Abstracts.
2012. (predavanje,sažetak,znanstveni).

Klobučar H, Kunac N, Sekušak I, Čičak N. Patient satisfaction with arthroscopic rotator cuff
reconstruction- traumatic versus degenerative rotator cuff tears. 9th Central European Orthopaedic
Congress: Final programme and Book of Abstracts. 2012. (predavanje,sažetak,znanstveni).

Hašpl M, Tršek D, Medančić N, Kunac N. Koštani defekt u reartroplastici koljenskog zgloba. Kongres
hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa. Knjiga sažetaka. 2012. (poster,sažetak,znanstveni).

Tršek D, Starčević D, Hašpl M, Kunac N, Medančić N. Artroskopsko šivanje meniska. Kongres
hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa. Knjiga sažetaka. 2012. (poster,sažetak,znanstveni).

Klobučar H, Medančić N, Kunac N, Čičak, N. Kada učiniti tenodezu ili tenotomiju duge glave bicepsa
kod artroskopske rekonstrukcije rotatorne manšete. Kongres hrvatskog udruženja ortopeda i
traumatologa. Knjiga sažetaka. 2012. (poster,sažetak,znanstveni).

Klobučar H, Kunac N, Sekušak I, Čičak N. Traumatske i degenerativne rupture rotatorne manšete.
Rezultati liječenja šest mjeseci nakon artroskopske rekonstrukcije. Kongres hrvatskog udruženja
ortopeda i traumatologa. Knjiga sažetaka. 2012. (poster,sažetak,znanstveni).

Kunac N, Medančić N, Starčević D, Hašpl M. Endoscopic treatment of the external snapping hip
syndrome- new surgical technique. European society of sports traumatology, knee surgery and
arthroscopy 2012. (poster, sažetak, znanstveni)
 

Radovi u CC časopisima

Filipec Kanizaj T, Kunac N. Helicobacter pylori: Future perspectives in therapy reflecting three decades of experience. World J Gastroenterol. 2014 Jan; 20(3).


Kongresna priopćenja

 1. Kunac N. Prikaz slučaja akutnog zatajenja jetre. Godišnji sastanak Hrvatskog gastroenterološkog društva, Vodice 2013. Usmena prezentacija.

 2. Kunac N, Premužić Meštrović I, Zeljko HM, Letilović T, Počanić D, Kranjčević S, Kozmar D. Pulmonary embolism after coronary angiography with femoral approach. 3rd Dubrovnik cardiology highlights 2013. Poster prezentacija.

 

 

MATIJA MARKOVIĆ

Letilović T, Marković M, Kozmar D, The “Double” CTO Case – abstract persented at The 61st ESCVS
Dubrovnik 2012

Premuzic Mestrovic I, Kozmar D, Kranjcevic S, Pocanic D, Letilovic T, Jerkic H et al. Ventricular
fibrillation in an elder patient white Wolff-Parkinson-White syndrome. Cardiologia Croatica.
2012;7(Suppl 1):28., kongresni sažetak
 

Marković, Matija; Gredelj Šimec, Njetočka; Letilović, Tomislav; Planinc-Peraica, Ana; Ostojić Kolonić, Slobodanka.
Left ventricular mycotic mass and diffuse mycotic myocarditis in a patient with hemophagocytic syndrome — case report.
Cardiologia Croatica. 8 (2013) , 5-6; 208-208 – Poster

Prkačin, Ingrid; Marković, Matija; Cavrić, Gordana; Vidjak, Vinko.
Successful treatment of resistant hypertension with renal denervation treatment in a patient with multiple morbidities including multivessel atherosclerotic disease, chronic kidney disease, and glucose intolerance.
Neurologia Croatica. 62 (2013), Supp.2; 11-13

 

 

MARIO STIPINOVIĆ

Jerkic H. , Stipinovic M. , Zaja N. , Mandic D. , Pocanic D. , Kozmar D., et al. POVEZANOST
UČINKOVITE DOZE STATINA I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE MIOKARDA U BOLESNIKA SA
STABILNOM KORONARNOM BOLESTI.Cardiol Croat. 2012; 7(Suppl 1): p 33. kongresni sažetak

Stipinović M., Kaić G., Matijević F., Ostojić Kolonić S., Gredelj Šimec Nj., Planinc-Peraica A., et al.
IMUNOPROLIFERATIVNA BOLEST S LIMFOPLAZMOCITOIDNOM DIFERENCIJACIJOM - PRIKAZ
SLUČAJA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA. Lijec vjesn. 2012.; godište 134 ; (Supl. 2):p 157-157.
kongresni sažetak

 


MARTINA ZELJKO

Pećina-Šlaus N, Zeljko M, Pećina HI, Nikuševa Martić T, Bacić N, Tomas D, et al. Frequency of loss
of heterozygosity of the NF2 gene in schwannomas from Croatian patients. Croat Med J. 2012 Aug;
53(4);321-7., znanstveni rad

Premužić Meštrović I, Kozmar D, KranjčevićS, Počanić D, Letilović T, Jerkić H, et al. Ventricular
fibrillation in an elderly patient with Wolff-Parkinson syndrome. Cardiol Croat. 2012; 7(Suppl 1): 28-29.,
kongresni sažetak

Zeljko M. Analiza gena i proteina E-kadherina (CDH1) i beta-katenina (CTNNB1) u metastazama
u mozgu [dissertation]. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2012. 101 p., doktorska
disertacija