Klinika za kirurgiju

 

 

 

NOVOSTI

 
Predstojnik:
Prof. dr. sc. Božidar Šebečić, dr. med.
(Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )
Zamjenik:

Branislav Kocman, dr. med.
(Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Voditelj odjela: Prof. dr. sc. Božidar Šebečić, dr. med. (Traumatologija)
Prof. dr. sc. Ante Grga, dr. med. (Centar za bolesti krvnih žila)
Denis Guštin, dr. med. (Anesteziološki odjel)
Branislav Kocman, dr. med. (Voditelj odjela za abdomionalnu kirurgiju i transplantaciju organa)
Glavna sestra: Katarina Mikić, VMS
Voditelj operacijskog trakta: Branka Lacković, VMS
Kontakt osoba Marija Milićević, tajnica


Na Klinici radi ukupno 30 specijalista, od toga jedan profesor, jedan docent, 5 magistra znanosti i jedan primarijus. Provodi se redovita nastava za studente medicine, nastava iz poslijediplomskih studija, specijalizacija iz Opće kirurgije i anesteziologije, uža specijalizacija iz vaskularne kirurgije i traumatologije, edukacija medicinskih sestara.

Prostor
Stacionar ima ukupnu 97 kreveta, od toga 10 intezivnih kreveta ( Odjel za intenzivno liječenje 6 kreveta, Centar za transplantaciju organa 4 kreveta) i 4 kreveta Odjela za postintenzivno liječenje.

 • većina soba je dvo - i tro krevetna
 • četiri apartmana
 • suvremeno uređena dva operacijska trakta s pet operacijskih sala i Odjelom za intenzivno liječenje
 • suvremeno opremljen laboratorij za cistoskopiju, endoskopiju i endoskopske urološke operacije
 • poliklinika s ambulantama za hitan prijem, salom za ambulantne kirurške zahvate, te svakodnevnim subspecijalističkim ambulantama (digestivna, vaskularna, urološka, traumatološka)

Godišnje se na Klinici liječi do 4 000 bolesnika, a od toga se operira oko 3000 bolesnika. U ambulantama poliklinike se godišnje obradi oko 30 000 bolesnika, od toga kod 1500 učine se mali zahvati.Godišnje se učini oko 60 transplantacija jetre, 15 multiorganske transplantacije (gušterača i bubreg), te oko 30 transplantacija bubrega.

Aparati

 • suvremeni anesteziološki aparati s monitorima i respiratorima
 • aparat za jetrenu nadomjesnu terapiju
 • aparat za intraoperativnu autolognu transfuziju
 • aparati za prevenciju perioperacijske hipotermije
 • pokretni Rtg aparat
 • suvremena endoskopska aparatura za dijagnostiku i liječenje bolesti crijeva
 • laparoskopska aparatura i instrumentarij za izvođenje abdominalnih i intratorakalnih zahvata
 • artroskopski stup
 • intraoperativni UZV aparat
 • moderni elektrokauteri, aspiratori, infuzomati, grijači otopina, CPK sistemi za potporu cirkulacije i masivnu transfuziju.

Usluge
Opća kirurgija abdomena, krvnih žila, traumatologije i zglobnokoštane kirurgije

Subspecijalnosti

 • vaskularna kirurgija: potpuni raspon operacija Opće i Specijalne kirurgije krvnih žila uključujući vaskularne reoperacije, operacije karotidnih arterija u loko - regionalnoj anesteziji, juksta i suprarenalnih aneurizmi abdominalne aorte, torakoabdominalnih aneurizmi, rekonstrukcije renalnih i visceralnih arterija, rekonstrukcije distalnih arterija (stopalo, podlaktica), radikalne operacije kronične venske insuficijencije, te endovaskularne operacije
 • radikalna tumorska kirurgija probavnog trakta
 • hepato-bilio-pankreatična kururgija koja uključuje sve vrste resekcija jetre i gušterače, te proksimalne rekonstrukcije bilijarnog stabla
 • laparoskopska kirurgija
 • tumorska embolizacija i radiofrekventna ablacija
 • transplantacija jetre, gušterače i bubrega (kadaverična te sa živog donora)
 • ortopedska traumatologija sa ugradnjom proteza kuka (cementne, bezcementne, revizijske proteze)
 • artroskopski zahvati
 • liječenje sportskih ozljeda, UZV lokomotornog sustava
 • liječenje dijabetičkog stopala
 • liječenje svih komplikacija vaskularne, abdominalne i ortopedsko- traumatološke kirurgije

Kontakt osobe
Prof. dr. sc. Božidar Šebečić, dr. med. (tel. 2332-270, 2431-394)
Prof. dr. sc. Ante Grga, dr. med. (tel. 2431-390/304)
Branislav Kocman, dr. med. (tel. 2431-390/399)
Denis Guštin, dr. med. (tel. 2431-390/311)

 

 

LIJEČNICI KLINIKE ZA KIRURGIJU

Predstojnik: prof.dr.sc.Božidar Šebečić
Zamjenik predstojnika: dr.Branislav Kocman

 

Odjel za traumatologiju

Prof.dr.sc.Božidar Šebečić
Dr.mr.Vencl Čuljak
Dr.sc.Mario Starešinić
Dr.Mladen Japjec

 

Centar za bolesti krvnih žila

Prof.dr.sc.Ante Grga
Mr.sc.Dubravko Hlevnjak
Dr.Andrija Škopljanac Mačina
Dr.Lidija Erdelez
Mr.sc.Slaven Suknaić
Dr.Ivan Cvjetko
Dr.Vedran Pažur
 

Odjel za abdominalnu kirurgiju i transplantaciju organa

Dr.Branislav Kocman
Dr.Miran Martinac
Mr.sc.Stipislav Jadrijević
Dr.Ivan Vladić
Dr.Ivica Kocman
Dr.Mirko Poljak
Dr.Domagoj Ivanović
Mr.sc.Danko Mikulić
Dr.Pavo Kostopeč

 

Hitna kirurška poliklinika

Dr.Bogdan Makaruha

 

Specijalizanti opće kirurgije

Dr.Damir Jemendžić
Dr.Robert Roher
Dr.Davorin Šef
Dr.Darko Kučan
Dr.Daniel Martin Jakus


 

Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 

Čakalo Dubravka dr.med.
Guštin Denis dr.med.
Buhin Majda dr.med.
Erceg Gorjana dr.med., subspecijalista intenzivne medicine
Bogdanović Dvorščak Matea dr.med., subspecijalista intenzivne medicine
Međugorac Milavec Martina dr.med.
dr.sc. Pavičić Šarić Jadranka dr.med.
Tomulić Brusich Katarina dr.med.
Rehorić Krkušek Marijana dr.med.
Paklar Nataša dr.med.
mr.sc. Lupis Tamara dr.med.
Acan Ivana dr.med.
Adanić Mirta dr.med.
Višković Filipčić Nataša dr.med.
Ivanov Nikola dr.med.

 

Specijalizanti anestezije
 

Bartolić Nina dr.med.
Crnica Vanja dr.med.
Ožegović Petra dr.med.