Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

 

 

 

 


NOVOSTI

ZA STUDENTE: EDUKATIVNI SLUČAJEVI IZ RADIOLOGIJE  -  UPUTE


 

Predstojnik:
izv. prof.dr.sc. Vinko Vidjak, dr. med.
specijalist radiologije,
uža specijalizacija iz intervencijske radiologije
Predavač na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u kumulativnom odnosu s KB Merkur
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Tajnica zavoda:
Sanja Markulin
Tel: (01)2431413

 

alt

 
Voditelji kliničkih jedinica:

Dr. sc. Dragica Obad-Kovačević, dr. med. (Ultrazvučna, doplerska i mamografska dijagnostika)
Doc. dr. sc. Jelena Popić Ramač, dr. med. (Klasična i slikovna dijagnostika)
izv. prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med. (Intervencijska radiologija i angio sala)
Nikola Ivan Leder, dr. med. (Magnetna rezonanca)

 

Specijalisti:

Darko Blašković, dr. med.
Mirjana Flegarić-Bradić, dr. med.
Maja Grubelić Crnčević, dr. med.
Zlatko Hrabar, dr. med.
Lovro Kavur, dr. med-
Branimir Klasić, dr. med.
Nikola Ivan Leder, dr. med.
Drago Odak, dr. med.
Jasmina Plašćak, dr. med.
dr. sc. Helga Sertić-Milić, dr. med.
Marko Slavica, dr. med.


Specijalizanti:

Filip Matijević, dr. med.
Barbara Radošević Babić, dr. med.
Andro Matković, dr. med.


Glavni inženjer Zavoda: Krunoslav Marinčević, bacc. med. radiol.

 


Inženjeri medicinske radiologije / Radiološki tehnolozi:

Željko Benc, bacc. med. radiol.
Matija Bočkor, bacc. med. radiol.
Andrea Bošnjak, bacc. med. radiol.
Marina Božić, bacc. med. radiol.
David Jurković, bacc. med. radiol.
Emil Kovač, bacc. med. radiol.
Šimun Križanac, bacc. med. radiol.
Bernarda Malnar Cazin, bacc. med. radiol.
Tomislav Mrak, bacc. med. radiol.
Drago Nikolić, bacc. med. radiol.
Demir Puljizović, bacc. med. radiol.
Mladen Radošević, bacc. med. radiol.
Anita Sirovec Dasović, bacc. med. radiol.


Medicinske sestre:
 

Dragana Antunović-Gašpar, bacc. med. tech.
Mirjana Jurković, ms

Branka Lebo, ms
Irena Marković, ms
Margareta Marović, ms


Administratori:

Marija Medved
Petra Rafaj
Marina Turković

Fotograf: Juraj Turić
 

Na Zavodu se provodi redovita nastava studenata Medicinskog fakulteta, poslijediplomski studiji iz Radiologije, Ultrazvučne dijagnostike, Intervencijske radiologije, Dijagnostike dojke i Vaskularne radiologije. Organiziraju se tečajevi trajne edukacije. Održava se redovita nastava za Visoku medicinsku školu.

Zavod je nositelj 4 znanstvena projekta. Redovita je suradnja sa vrhunskim institucijama u svijetu te godišnje djelatnici Zavoda sudjeluju na inozemnim kongresima sa prosjecno 5 predavanja te godišnje publiciraju 10-tak radova indeksiranih u najvišoj svjetskoj kategoriji indeksa Current Contens.

U ovom trenutku na Zavodu se nalazi 4 specijalizanata.

Prostor:
Zavod raspolaže sa ukupno 13 dijagnostika i to kako slijedi:
 

 • Rendgenska snimaonica - 2 dijagnostike
 • Kontrastna dijagnostika
 • Kompjutorizirana tomografija - 2 dijagnostike
 • Magnetska rezonancija
 • Doppler-ska dijagnostika
 • Mamografska dijagnostika
 • Vaskularna i intervencijska radiologija
 • Probavna dijagnostika
 • Intervencijski ultrazvuk
 • Dijagnostički ultrazvuk - 2 dijagnostikeAparati:
Klinicki zavod raspolaže sa opremom koja je najvećim dijelom amortizirana, ali se redovito održava:
 

 • Digitalni rendgenski uređaj za snimanje - 2 kom
 • Digitalni rendgenski uređaj za dijaskopiju - 2 kom
 • CT uređaj - 2 kom (spiralni single slice CT i 64-slojni MSCT)
 • MR uređaj 1.5T
 • Uređaj za digitalnu suptrakcijsku angiografiju - 1 kom
 • Digitalni mamografski uređaj - 1 kom
 • Doppler-ski uređaj - 1 kom
 • Ultrazvucni uređaj za intervencije - 1 kom
 • Ultrazvucni dijagnostički uređaj - 2 komGodišnje se na Zavodu izvede 40000 dijagnostičkih pretraga te 600 intervencijskih zahvata.

Usluge:
Na Kliničkom zavodu se izvode sve suvremene radiološke dijagnostičke i terapijske usluge uključujući i cijeli repertoar vrhunskih usluga prema svjetskim standardima.

Subspecijalnosti:
 

 

a. VASKULARNA I INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJ:

Članovi tima vaskularne i intervencijske radiologije KZZDIR KB Merkur su:

     izv. prof.dr.sc. Vinko Vidjak, dr. med.

     Darko Blašković, dr. med.

     Marko Slavica, dr. med.

Rad vaskularne i intervencijske radiologije na zavodu je organiziran kroz cijeli tjedan u prvoj smjeni te četvrtkom u drugoj smjeni.

 

 

Kontakt osobe:

     1. izv. prof.dr.sc. Vinko Vidjak, dr. med.
         tel. 2431 390/442
         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ambulantne konzultacije za perkutane vaskularne intervencijske zahvate petkom u 12 sati po prethodnom dogovoru sa tajnicom zavoda - tel. 2431 413.

     2. Marko Slavica, dr. med.
       
 tel. 2253 477
         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ambulantne konzultacije za perkutane zahvate iz intervencijske onkologije po prethodnom dogovoru - tel. 2253 477 svaki dan 8:00 - 9:00.

Ambulanta CT Angio - četvrtkom u 2. Smjeni

Ambulanta: TACE - petkom u 1. Smjeni

 

Dijagnostički zahvati i metode:

 • cijeli repertoar dijagnostičkih arteriografija, flebografija i farmakoangiografija abdominalnih i torakalnih organa, glave i vrata te perifernih krvnih žila
 • perkutana transluminalna angioplastika (PTA), završne aorte, zdjeličnih arterija, natkoljeničnih i potkoljeničnih arterija
 • PTA visceralnih arterija uključujući renalnu arteriju
 • PTA supraaortalnih arterija: arterija karotis komunis i interna, arterija subklavija
 • ugradnja svih vrsta stentova u sve krvne žile osim koronarnih arterija
 • PTA i ugradnja stenta a. karotis sa zaštitom od embolije
 • kemoembolizacija tumora jetre
 • embolizacija tumora raznih lokalizacija uključujući spinalnu embolizaciju te embolizacije svih ekstrakranijalnih hemangioma
 • embolizacije bronhalnih arterija kod krvarenja
 • embolizacije kod posttraumatskih krvarenja
 • ugradnja vena kava filtera
 • vađenje stranih tijela iz srca i krvnih žila
 • embolizacija perifernih aneurizmi
 • angiografija i vaskularne intervencije kod djece
 • trombektomija (s i bez uporabe lijeka za otapanje) kod akutne tromboze dubokih vena ekstremiteta (natkoljenica, zdjelica,..)

 

VIŠE O METODAMA U INTERVENCIJSKOJ RADIOLOGIJI >>

 

b. Probavna i urogenitalna dijagnostika:

Članovi tima probavne i urogenitalne dijagnostike KZZDIR KB Merkur su:

     doc.dr.sc. Jelena Popić Ramač, dr. med.
          Ambulanta: MR body – srijedom u 2. smjeni

     dr. sc. Helga Sertić Milić, dr. med.
          Ambulanta: CT body – utorkom u 2. smjeni

     Nikola Ivan Leder, dr. med.
          Ambulanta: CT kolonografije – utorkom u 1. smjeni

     Lovro Kavur, dr. med.

Rad probavne i urogenitalne dijagnostike na zavodu je organiziran ponedjeljkom, utorkom i petkom u prvoj smjeni te srijedom u drugoj smjeni.

 

Dijagnostički zahvati i metode:

 • Dijagnostika ždrijela jednjaka i želuca: akt gutanja, ezofagografija, pasaža želuca, "hydro" ct jednjaka i želuca
 • Dijagnostika tankog crijeva: pasaža crijeva barijevom kašom, CT i MR enterografija. U pripremi MR enterokliza
 • Dijagnostika debelog crijeva: CT kolonografija sa virtualnom kolonoskopijom, irigografija (barijeva klizma). U pripremi "colon transit time" pretraga
 • Dijagnostika hepatobilijarnog trakta: ultrazvuk, dopplerski pregled jetre, kontrastne CT i MR pretrage jetre, MRCP, ERCP, sekundarna biligrafija
 • Dijagnostika gušterače: ultrazvuk, CT i MR kontrastne pretrage
 • Dijagnostika mokraćnog sustava: Ultrazvučni i dopplerski pregled bubrega i mokraćnog mjehura, CT i MR kontrastne pretrage bubrega i mokraćnog mjehura, CT urografija ("triple bolus" protokol), MR urografija (nativno ili uz primjenu kontrastnog sredstva), konvencionalna ekskrecijska urografija, mikcijska cistografija, retrogradna urografija i cistografija
 • Brzi niskodozni CT protokol za detekciju urolita
 • Dijagnostika genitalnog sustava: ultrazvuk i doppler testisa, ultrazvuk prostate, MR prostate sa kontrastom (bez endorektalnog "coil"-a), MR ženske zdjelice (sa ili bez kontrastnog sredstva)


c. Intervencijski ultrazvuk:

Članovi tima intervencijskog ultrazvuka KZZDIR KB Merkur su:

     dr.sc. Dragica Obad Kovačević, dr. med.

     Darko Blašković, dr. med.

     Nikola Ivan Leder, dr. med.

     Drago Odak, dr. med.
          Ambulanta: Doppler – ponedjeljkom u 2. Smjeni

     Marko Slavica, dr. med.

Rad intervencijskog ultrazvuka na zavodu je organiziran kroz cijeli tjedan u prvoj smjeni.

 

Dijagnostički zahvati i metode:

 • citološke punkcije vodene ultrazvukom
 • biopsije vođene ultrazvukom
 • transkateterske drenaže intraabdominalnih kolekcija
 • perkutane nefrostome
 • perkutane drenaže bilijarnog trakta
 • termoablacije tumora jetre
 • sklerozacije bubrežnih cista
 • sve Doppler-ske pretrage perifernih i visceralnih krvnih žilad. Neuroradiologija:

Na pregled magnetskom rezonancom u Hrvatskoj, kao i svugdje u Svijetu, u najvećem broju dolaze  neurološki i neurokirurški pacijenti. Za radiološke preglede takvih pacijenata skrbe se posebno educirani radiolozi sa užom specijalizacijom iz neuroradiologije. Na našem Zavodu pregledavaju se bolnički pacijenti svih odjela KB Merkur. Posebno ističemo pacijente sa hematološkim bolestima (KB Merkur je referentni centra za limfome), komplikacijama šećerne bolesti, poremećajima hipofize  i naravno pacijente u pred-  i posttransplanatcijskoj obradi. Isto tako obrađujemo u značajnom broju, s obzirom na dugu lista čekanja u ostalim bolnicama, i ambulantne pacijente. Svi se pregledi snimaju na vrhunskim uređajima Toshiba MRI 1.5 T  i Toshiba MDCT64 Slice. Pregledi se izvode u standardnim sekvencama, te ovisno o kliničkoj dijagnozi, specifičnim dodatnim sekvencama uz mogućnost spektroskopije. MR /MSCT angiografija  intrakranijskih krvnih žila je uobičajni postupak.

 

Članovi neuroradiološkog tima KZZDIR KB Merkur su:

     Mirjana Flegarić-Bradić, dr. med.
       1.specijalizacija opća radiologija
       2. uža specijalizacija neuroradiologija
          Ambulanta: MR neuro – četvrtkom u 2. smjeni

     Branimir Klasić, dr. med.
       1
.specijalizacija opća radiologija
       2. uža specijalizacija neuroradiologija
          Ambulanta: MR neuro – ponedjeljkom u 2. Smjeni

Neke od pregleda očitavaju i drugi liječnici koji su u postupku subspecijalizacije, kao i opći radiolozi s dugogodišnjim iskustvom. 

 

e. Radiološka dijagnostika muskuloskeletnog sustava

Članovi tima radiološke dijagnostike muskuloskeletnog sustava KZZDIR KB Merkur su:

     dr. sc. Dragica Obad Kovačević, dr. med.
          Ambulanta: MSK – utorkom u 2. smjeni

     Zlatko Hrabar, dr. med.
          Ambulanta: CT – srijedom u 2. smjeni

     Maja Grubelić Crnčević, dr. med.

Rad radiološke dijagnostike muskuloskeletnog sustava na zavodu je organiziran ponedjeljkom u prvoj smjeni te utorkom u drugoj smjeni.

 

Dijagnostički zahvati i metode:

 • MR cijele kralježnice
 • MR koljena
 • MR kukova
 • MR gležnjeva
 • MR SI zglobova 

 

f. Radiološka dijagnostika dojke

Članovi tima radiološke dijagnostike dojke KZZDIR KB Merkur su:

     dr. sc. Dragica Obad Kovačević, dr. med.
          Ambulanta: dojka – utorkom u 2. smjeni

     Maja Grubelić Crnčević, dr. med.

Rad radiološke dijagnostike dojke na zavodu je organiziran ponedjeljkom i srijedom u prvoj smjeni te utorkom u drugoj smjeni.

 

Dijagnostički zahvati i metode:

 • potpuna dijagnostika tumora dojke ukljucujuci mamografiju, UZV i Doppler-ski pregled te citološku punkciju
 • MR dojki
 • Stereotaksija dojki (uređaj u popravku)

 

g. Radiološka dijagnostika glave i vrata

Članovi tima radiološke dijagnostike muskuloskeletnog sustava KZZDIR KB Merkur su:

     Jasmina Plašćak, dr. med.
          MSCT ambulanta: glava i vrat – četvrtkom u 1. Smjeni
          MR ambulanta: glava i vrat – petkom u 1. smjeni

Rad radiološke dijagnostike glave i vrata na zavodu je organiziran četvrtkom i petkom u prvoj smjeni.

 

Dijagnostički zahvati i metode:

 • MSCT vrata
 • MSCT PNŠ
 • MSCT temporalnih kostiju
 • MSCT mandibule
 • MSCT maksile
 • MSCT orbita
 • MSCT baze lubanje
 • MR vrata s i.v. kontrastom
 • MR nazofarinksa
 • MR orofarinksa
 • MR usne šupljine
 • MR PNŠ
 • MR temporalnih kostiju
 • MR baze lubanje
 • MR kranijalnih živaca
 • MR parotida
 • MR orbita
 • MR mozga
 • UZV vrata
 • UZV žlijezda slinovnica
 • UZV štitnjače
 • UZV limfnih čvorova na vratu
 • Citološka punkcija struktura na vratu pod kontrolom UZV-a