Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

 

 

 


NOVOSTI

ZA STUDENTE: EDUKATIVNI SLUČAJEVI IZ RADIOLOGIJE  -  UPUTE


 

Predstojnik:
Doc. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.
specijalist radiologije,
uža specijalizacija iz intervencijske radiologije
Predavač na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u kumulativnom odnosu s KB Merkur
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Tajnica zavoda:
Sanja Markulin
Tel: (01)2431413

 

alt

 
Voditelji kliničkih jedinica:

Dr. sc. Dragica Obad-Kovačević, dr. med. (Ultrazvučna, doplerska i mamografska dijagnostika)
Doc. dr. sc. Jelena Popić Ramač, dr. med. (Klasična i slikovna dijagnostika)
Doc. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med. (Intervencijska radiologija i angio sala)
Nikola Ivan Leder, dr. med. (Magnetna rezonanca)

 

Specijalisti:

Darko Blašković, dr. med.
Mirjana Flegarić-Bradić, dr. med.
Maja Grubelić Crnčević, dr.med.
Zlatko Hrabar, dr. med.
Branimir Klasić, dr. med.
Nikola Ivan Leder, dr.med.
Drago Odak, dr. med.
Jasmina Plašćak, dr. med.
Marko Slavica, dr.med.


Specijalizanti:

Lovro Kavur, dr. med.
Filip Matijević, dr. med.
Barbara Radošević Babić, dr. med.
Andro Matković, dr. med.


Glavni inženjer Zavoda: Krunoslav Marinčević, bacc. med. radiol.

 


Inženjeri medicinske radiologije / Radiološki tehnolozi:

Željko Benc, bacc. med. radiol.
Andrea Bošnjak, bacc. med. radiol.
Marina Božić, bacc. med. radiol.
David Jurković, bacc. med. radiol.
Emil Kovač, ing. med. rad.
Bernarda Malnar Cazin, bacc. med. radiol.
Tomislav Mrak, bacc. med. radiol.
Demir Puljizović, bacc. med. radiol.
Mladen Radošević, bacc. med. radiol.
Kristijan Ristović, bacc. med. radiol.
Anita Sirovec Dasović, bacc. med. radiol.


Medicinske sestre:
 

Sanja Buhin-Ćmarec, bacc. med. tech.
Mirjana Jurković, ms
Slavica Kukec, ms
Branka Lebo, ms
Irena Marković, ms
Margareta Marović, ms


Administratori:

Vesna Crvenković
Marija Medved
Marina Turković

Fotograf: Juraj Turić
 

Na Zavodu se provodi redovita nastava studenata Medicinskog fakulteta, poslijediplomski studiji iz Radiologije, Ultrazvučne dijagnostike, Intervencijske radiologije, Dijagnostike dojke i Vaskularne radiologije. Organiziraju se tečajevi trajne edukacije. Održava se redovita nastava za Visoku medicinsku školu.

Zavod je nositelj 4 znanstvena projekta. Redovita je suradnja sa vrhunskim institucijama u svijetu te godišnje djelatnici Zavoda sudjeluju na inozemnim kongresima sa prosjecno 5 predavanja te godišnje publiciraju 10-tak radova indeksiranih u najvišoj svjetskoj kategoriji indeksa Current Contens.

U ovom trenutku na Zavodu se nalazi 4 specijalizanata.

Prostor:
Zavod raspolaže sa ukupno 13 dijagnostika i to kako slijedi:
 

 • Rendgenska snimaonica
 • Rendgenska snimaonica za specijalne snimke
 • Kontrastna dijagnostika
 • Kompjutorizirana tomografija
 • MS Kompjutorizirana tomografija
 • Magnetska rezonancija
 • Doppler-ska dijagnostika
 • Mamografska dijagnostika
 • Vaskularna i intervencijska radiologija
 • Probavna dijagnostika
 • Intervencijski ultrazvuk
 • Dijagnosticki ultrazvuk - 2 dijagnostikeAparati:
Klinicki zavod raspolaže sa opremom koja je najvecim dijelom amortizirana, ali se redovito održava:
 

 • Digitalni rendgenski uređaj za snimanje - 2 kom
 • Digitalni rendgenski uređaj za dijaskopiju - 2 kom
 • CT uređaj - 2 kom (klasični SSCT i 64-slojni MSCT)
 • MR uređaj 1.5T
 • Uređaj za digitalnu suptrakcijsku angiografiju - 1 kom
 • Digitalni mamografski uređaj - 1 kom
 • Doppler-ski uređaj - 1 kom
 • Ultrazvucni uređaj za intervencije - 1 kom
 • Ultrazvucni dijagnosticki uređaj - 2 komGodišnje se na Zavodu izvede 40000 dijagnostickih pretraga te 600 intervencijskih zahvata.

Usluge:
Na Klinickom zavodu se izvode sve suvremene radiološke dijagnosticke i terapijske usluge ukljucujuci i cijeli repertoar vrhunskih usluga prema svjetskim standardima.

Subspecijalnosti:

Vaskularna i intervencijska radiologija:

 • cijeli repertoar dijagnosticki arteriografija, flebografija i farmakoangiografija abdominalnih i torakalnih organa, glave i vrata te perifernih krvnih žila.
 • perkutana transluminalna angioplastika (PTA), završne aorte, zdjelicnih arterija, natkoljenicnih i potkoljenicnih arterija,
 • PTA visceralnih arterija ukljucujuci renalnu arteriju,
 • PTA supraaortalnih arterija: arterija karotis komunis i interna, arterija subklavija,
 • ugradnja svih vrsta stentova u sve krvne žile osim koronarnih arterija,
 • PTA i ugradnja stenta a. karotis sa zaštitom od embolije,
 • kemoembolizacija tumora jetre,
 • embolizacija tumora raznih lokalizacija ukljucujuci spinalnu embolizaciju te embolizacije svih ekstrakranijalnih hemangioma,
 • embolizacije bronhalnih arterija kod krvarenja,
 • embolizacije kod posttraumatskih krvarenja,
 • ugradnja vena kava filtera,
 • vadenje stranih tijela iz srca i krvnih žila,
 • embolizacija perifernih aneurizmi,
 • angiografija i vaskularne intervencije kod djece,
 • trombektomija (s i bez uporabe lijeka za otapanje) kod akutne tromboze dubokih vena ekstremiteta (natkoljenica, zdjelica,..).

VIŠE O METODAMA U INTERVENCIJSKOJ RADIOLOGIJI >>

 

Probavna i urogenitalna dijagnostika:

 • Dijagnostika ždrijela jednjaka i želuca: akt gutanja, ezofagografija, pasaža želuca, "hydro" ct jednjaka i želuca
 • Dijagnostika tankog crijeva: pasaža crijeva barijevom kašom, CT i MR enterografija. U pripremi MR enterokliza.
 • Dijagnostika debelog crijeva: CT kolonografija sa virtualnom kolonoskopijom, irigografija (barijeva klizma). U pripremi "colon transit time" pretraga.
 • Dijagnostika hepatobilijarnog trakta: ultrazvuk, dopplerski pregled jetre, kontrastne CT i MR pretrage jetre, MRCP, ERCP, sekundarna biligrafija.
 • Dijagnostika gušterače: ultrazvuk, CT i MR kontrastne pretrage.
 • Dijagnostika mokraćnog sustava: Ultrazvučni i dopplerski pregled bubrega i mokraćnog mjehura, CT i MR kontrastne pretrage bubrega i mokraćnog mjehura, CT urografija ("triple bolus" protokol), MR urografija (nativno ili uz primjenu kontrastnog sredstva), konvencionalna ekskrecijska urografija, mikcijska cistografija, retrogradna urografija i cistografija. U pripremi brzi niskodozni CT protokol za detekciju urolita.
 • Dijagnostika genitalnog sustava: ultrazvuk i doppler testisa, ultrazvuk prostate, MR prostate sa kontrastom (bez endorektalnog "coil"-a), MR ženske zdjelice (sa ili bez kontrastnog sredstva).Intervencijski ultrazvuk:

 • citološke punkcije vodene ultrazvukom,
 • biopsije vodene ultrazvukom,
 • transkateterske drenaže hepatalnih i subfrenicnih apscesa,
 • perkutane nefrostome,
 • perkutane drenaže bilijarnog trakta,
 • termoablacije tumora jetre,
 • termoabolacija tumora jetre,
 • sklerozacije bubrežnih cista.Ostali specijalni postupci:

 • potpuna dijagnostika tumora dojke ukljucujuci mamografiju, UZV i Doppler-ski pregled te citološku punkciju,
 • sve Doppler-ske pretrage perifernih i visceralnih krvnih žila,
 • digitalna dijaskopija probavnog trakta,
 • intervencijski zahvati na žucnim vodovima ukljucujuci ERCPKontakt osobe:

 1. Doc. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med. (tel. 2431 390/442), e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Ambulantne konzulatacije za perkutane vaskularne intervencijske zahvate petkom u 12 sati po prethodnom dogovoru sa tajnicom zavoda - tel. 2431 413.

Marko Slavica, dr. med. (tel. 2253 477), e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Ambulantne konzulatacije za perkutane zahvate iz intervencijske onkologije po prethodnom dogovoru - tel. 2253 477 svaki dan 8:00 - 9:00.