Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

 

 

 

AKREDITIRAN PREMA NORMI HRN EN ISO 15189;

Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija iz područja kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije-imunofenotipizacije stanica i molekularne dijagnostike (vidi prilog potvrdi o akreditaciji);
prva akreditacija 31.12.2007.g.

 

 

KONTAKT :

 

 

 

Adresa: 

 

 

 

 

Predstojnica:

Izv.prof. dr. sc. Zlata Flegar-Meštrić, spec. medicniske biokemije, znanstveni savjetnik

01 2253-425

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Glavna tehničarka:

Evica Šarlija, bacc. med. lab. dijagnostike

01 2253-432

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Tajnik:

Ivan Gluhak, mag. ing. techn. graph.

01 2253-425

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
HR-10000 Zagreb
Zajčeva 19
Tel/fax: +385 1 2431 397
http://www.kb-merkur.hr

 

 

Tefefonske informacije:

2253 444 - Medicinska biokemija

2353 849 - Laboratorijska medicina-dijabetes

2353 852 - Laboratorijska endokrinologija

2353 883 - Reproduktivna biokemija

 

Visokostručni kadar:

Sandra Božičević, spec. medicinske biokemije
doc.dr.sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec.medicinske biokemije
dr.sc. Jadranka Knežević-Ćuća, zdravstveni suradnik-biolog
Maja Krhač, mag. med. biochem.
Lovorka Đerek, mag. med. biochem.
dr.sc. Sonja Perkov, spec.medicinske biokemije
Andrea Radeljak, mag. med. biochem.
dr.sc. Vanja Radišić Biljak, spec. med. biokem. i lab. medicine
Ivica Sokolić, spec.medicinske biokemije
dr.sc. Nataša Stojanović, spec. medicinske biokemije
mr.sc. Zoran Šiftar, spec.medicinske biokemije
 

 

O KLINIČKOM ZAVODU ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU KLINIČKE BOLNICE „MERKUR“

Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  je organizacijska jedinica Kliničke bolnice „Merkur“, koja se bavi specijalističko-konzilijarnom djelatnošću medicinske biokemije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, čl.28. i čl.29.). Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice „Merkur“ je klinički medicinsko-biokemijski laboratorij koji izvršava zahtjeve za analizom humanog biološkog materijala primjenjujući opće, specijalističke i visokodiferentne medicinsko-biokemijske pretrage, koristeći najsuvremenije analitičke tehnologije, uz prateću informacijsku tehnologiju u skladu s kriterijima kvalitete norme HRN EN ISO 15189.

Razvojni put  Kliničkog zavoda je prepoznatljiv po trajnom razvijanju organizacije laboratorijske službe i zdravstvenog zakonodavstva, nastavnom radu, stručno- znanstvenom i istraživačkom radu. Davne 1937. godine prof.dr.sc. Ibrahim Ruždić utemeljio je (u okviru tadašnjeg sanatorija „Merkur“, a današnje Kliničke bolnice „Merkur“) medicinsko- biokemijski laboratorij, prvi koji je djelovao kao samostalan odjel u okviru građanske bolnice, što predstavlja temelj suvremeno organizirane laboratorijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Današnji klinički zavod nastao je 2010. godine spajanjem Zavoda za kliničku kemiju Kliničke bolnice „Merkur“ i Odjela za laboratorijsku medicinu Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac te djeluje na dvije lokacije: Zajčeva 19 i Dugi dol 4a.

Korisnici usluga Kliničkog zavoda prije svega su klinički i poliklinički odjeli KB „Merkur“. Osim toga, Klinički zavod je otvoren za pružanje specijalističko-konzilijarnih dijagnostičkih usluga i drugim korisnicima, u opsegu usklađenom s normativnim aktima KB „Merkur“ i aktualnim mogućnostima Kliničkog zavoda.

 

Ustrojstvene podjedinice Zavoda su:

 

Odjel za medicinsku biokemiju

Zajčeva 19

Voditeljica: Izv.prof. dr. sc. Zlata Flegar-Meštrić, spec. medicniske biokemije

Glavna tehničarka: Evica Šarlija, bacc. med. lab. dijagnostike

 

Odjel za hitnu i transplantacijsku laboratorijsku dijagnostiku

Zajčeva 19

Voditeljica: dr. sc. Sonja Perkov, spec. medicniske biokemije

Glavna tehničarka: Slavica Sabljak, bacc. med. lab. dijagnostike

 

Odjel za laboratorijsku medicinu

Dugi dol 4A

Voditeljica: dr. sc. Marijana Vučić-Lovrenčić, spec. medicniske biokemije

Glavni tehničar: Miljenko Sekol, bacc. med. lab. dijagnostike

 

DJELATNOSTI KLINIČKOG ZAVODA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU KLINIČKE BOLNICE „MERKUR“

Osnovna djelatnost Kliničkog zavoda obuhvaća izradu širokog spektra analiza iz područja specijalističke i visoko-diferentne laboratorijske dijagnostike potrebne za djelotvoran i kvalitetan rad specijaliziranih grana medicine: transplantacije, hematologije, gastroenterologije, kardiologije, dijabetologije, endokrinologije i reproduktivne medicine.

Zavod za kliničku kemiju Kliničke bolnice „Merkur“ akreditiran je od 2007. godine prema normi „HRN EN ISO 15189, Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija“ za medicinsko- biokemijsku djelatnost iz područja kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije-imunofenotipizacije stanica i molekularne dijagnostike. U svom radu se Klinički zavod obvezuje na ispunjavanje norme „HRN EN ISO 15189, Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija“, dobru stručnu praksu, kvalitetu svojih ispitivanja kroz rad educiranog laboratorijskog osoblja, sukladnost sa sustavom upravljanja kvalitetom i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih djelatnika svih profila. Norma HRN EN ISO 15189  prihvaćena je kao osnovna norma za akreditaciju medicinskih laboratorija u europskim zemljama. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je u 2006. godini u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara (HKMB) i Hrvatskim društvom medicinskih biokemičara (HDMB) započela aktivnosti na razvoju nove akreditacijske sheme za medicinske laboratorije prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189. Prihvaćanje novih europskih i međunarodnih normi i daljnji razvoj akreditacije značajno doprinose ne samo povećanju stupnja povjerenja u analitičke rezultate nego i usklađivanju rada medicinskih laboratorija na međunarodnoj razini.

Prilog:

Popis akreditiranih pretraga u Kliničkom zavodu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu uz iskazanu mjernu nesigurnost

REFERENTNI CENTAR

Izrada referentnih vrijednosti biokemijskih i hematoloških sastojaka krvi i seruma u okviru unapređenja laboratorijske dijagnostike kao i stalno promicanje kvalitete analitičkih postupaka obilježavaju rad Zavoda za kliničku kemiju Kliničke bolnice “Merkur” od njegova osnivanja. Temeljem postignuća na tom području, Zavodu za kliničku kemiju je u listopadu 2000.g. dodijeljen naziv: “Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za izradu referentnih vrijednosti u području opće medicinske biokemije”. Danas je područje rada Referentnog centra harmonizacija laboratorijskih rezultata u području općih i specijalističkih medicinsko-biokemijskih pretraga koja bi omogućila racionalnu primjenu i pravilnu transverzalnu procjenu rezultata laboratorijskih pretraga ovisno o dobi i spolu na globalnoj razini.

 

NASTAVA

Zaposlenici Kliničkog zavoda aktivno sudjeluju u nastavnim aktivnostima na svim razinama studija Medicinskog i Farmaceutsko-biokemijskog i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, kao i djelatnostima trajnog usavršavanja zdravstvenih i laboratorijskih stručnjaka organiziranog preko strukovnih udruženja (HLK, HKMB, HLZ, HDMBLM).

 

ZNANOST

Klinički zavod je glavni nositelj teme „Razvoj i validacija novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u kroničnim bolestima“ Strateškog programa znanstvenih istraživanja Kliničke bolnice Merkur (2014.-2018.), koja se ostvaruje kroz različite znanstveno-istraživačke projekte. Osim toga, akademsko osoblje Kliničkog zavoda aktivno sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu u području primijenjenih i translacijskih biomedicinskih znanosti.

Zaposlenici Kliničkog zavoda aktivno sudjeluju u znanstveno-istraživačkom radu u području primijenjenih biomedicinskih znanosti, o čemu svjedoče brojne publikacije i znanstveno-istraživački projekti. Aktualni projekti Zavoda ugovoreni s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske su:

 

Projekt 044-0061245-0551: Novi biokemijski biljezi ateroskleroze u krvožilnim bolestima.

Voditelj: izv.prof.dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

Projekt 045-0000000-0165: Glikotoksini u šećernoj bolesti i kroničnim komplikacijama.

Voditelj: dr.sc. Zdenka Turk

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96

Projekt 045-1191348-0139: Biomolekule guanidinskog tipa u šećernoj bolesti.

Voditelj: dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96


ZAPOSLENICI

Zaposlenici Kliničkog zavoda za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  istaknuti su stručnjaci i znanstvenici prepoznatljivog profila na domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj sceni, o čemu svjedoče znanstveni projekti, publikacije i suradnja s inozemnim centrima.

 

izv.prof.dr.sc. Zlata Flegar- Meštrić, spec.medicinske biokemije, znanstveni savjetnik (dir.tel. +385 1 2431 397; +385 1 2431 390/ 425, +385 1 2253-425)

https://www.researchgate.net/profile/Zlata_Flegar

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=90634

Sandra Božičević, spec. medicinske biokemije (+385 1 23 53 847)

https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Bozicevic

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

doc.dr.sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec.medicinske biokemije, viši znanstveni suradnik (+385 1 2431 390/ 439, +385 1 2253-439)

https://www.researchgate.net/profile/Mirjana_Kardum_Paro

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=243544

Lovorka Đerek, spec.medicinske biokemije (+38512431 390/429, +385 1 2253429)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

dr.sc. Jadranka Knežević-Ćuća, zdravstveni suradnik-biolog (+385 1 23 53 940)

https://www.researchgate.net/profile/Jadranka_Knezevic_cuca

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=169454

Maja Krhač, mag. med. biochem. (+385 23 53 852)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

Dr.sc. Sonja Perkov, spec.medicinske biokemije (+385 1 2431 390/ 438, +385 1 2253438) 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=189445

Andrea Radeljak, mag. med. biochem. (+38512431 390/429, +385 1 2253429)

https://www.researchgate.net/profile/Andrea_Radeljak

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

dr.sc. Vanja Radišić Biljak, spec.med. biochem. i lab. medicine, znanstveni suradnik (+385 1 23 53 860)

https://www.researchgate.net/profile/Vanja_Radisic_Biljak

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

Ivica Sokolić, spec.medicinske biokemije (+385 1 2431 390/ 436 +385 1 2253436)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

dr.sc. Nataša Stojanović, spec. medicinske biokemije, viši znanstveni suradnik (+385 1 23 53 871)

https://www.researchgate.net/profile/Natasa_Stojanovic2

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233363

mr.sc. Zoran Šiftar, spec.medicinske biokemije (+385 1 2431 390/ 434, +385 1 2253434)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=189434

dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić, spec. medicinske biokemije, znanstveni savjetnik (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. +385 1 23 53 861)

https://www.researchgate.net/profile/Marijana_Vucic_Lovrencic

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=176744