Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

 

 

 

AKREDITIRAN PREMA NORMI HRN EN ISO 15189;

Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija iz područja kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije-imunofenotipizacije stanica i molekularne dijagnostike (vidi prilog potvrdi o akreditaciji);
prva akreditacija 31.12.2007.g.

 

NOVOSTI

UPUTE ZA PACIJENTE

 
Pročelnica:
izv. prof. dr. sc. Zlata Flegar-Meštrić,
spec. medicinske biokemije
znanstveni savjetnik
(Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

 

 

Zamjenica pročelnice:

dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić, spec.med.biokemije, znanstveni savjetnik

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Visokostručni kadar:

Sandra Božičević, spec. medicinske biokemije
doc.dr.sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec.medicinske biokemije
dr.sc. Jadranka Knežević-Ćuća, zdravstveni suradnik-biolog
Maja Krhač, mag. med. biochem.
Ranko Mesić, dipl.ing., zdravstveni suradnik-kemičar
Ivan Ožvald, mag.med. biochem
dr.sc. Sonja Perkov, spec.medicinske biokemije
Andrea Radeljak, mag. med. biochem.
dr.sc. Vanja Radišić Biljak, mag.med. biochem
Mirjana Sikirica, mag, med. biochem.
Ivica Sokolić, spec.medicinske biokemije
dr.sc. Nataša Stojanović, spec. medicinske biokemije
mr.sc. Zoran Šiftar, spec.medicinske biokemije
 

Glavni tehničar:
Evica Šarlija, stručna prvostupnica medicinsko- laboratorijske dijagnostike


Adresa:

KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
HR-10000 Zagreb
Zajčeva 19
Tel/fax: +385 1 2431 397
http://www.kb-merkur.hr

 

O KLINIČKOM ZAVODU ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU KLINIČKE BOLNICE „MERKUR“

Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  je organizacijska jedinica Kliničke bolnice „Merkur“, koja se bavi specijalističko-konzilijarnom djelatnošću medicinske biokemije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, čl.28. i čl.29.). Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice „Merkur“ je klinički medicinsko-biokemijski laboratorij koji izvršava zahtjeve za analizom humanog biološkog materijala primjenjujući opće, specijalističke i visokodiferentne medicinsko-biokemijske pretrage, koristeći najsuvremenije analitičke tehnologije, uz prateću informacijsku tehnologiju u skladu s kriterijima kvalitete norme HRN EN ISO 15189.

Razvojni put  Kliničkog zavoda je prepoznatljiv po trajnom razvijanju organizacije laboratorijske službe i zdravstvenog zakonodavstva, nastavnom radu, stručno- znanstvenom i istraživačkom radu. Davne 1937. godine prof.dr.sc. Ibrahim Ruždić utemeljio je (u okviru tadašnjeg sanatorija „Merkur“, a današnje Kliničke bolnice „Merkur“) medicinsko- biokemijski laboratorij, prvi koji je djelovao kao samostalan odjel u okviru građanske bolnice, što predstavlja temelj suvremeno organizirane laboratorijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Danas su korisnici usluga Kliničkog zavoda prije svega klinički i poliklinički odjeli KB „Merkur“. Osim toga, Klinički zavod je otvoren za pružanje dijagnostičkih usluga i drugim korisnicima, u opsegu određenom normativnim aktima KB „Merkur“, i prema aktualnim mogućnostima Kliničkog zavoda.

 

USTROJ KLINIČKOG ZAVODA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU

Klinički zavod je organiziran u dvije kliničke jedinice s pripadnom organizacijskom strukturom:

Klinička jedinica za medicinsku biokemiju:

Jedinice kliničke kemije:

1. Jedinica za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

§ Laboratorij za hematologiju

§ Laboratorij za koagulaciju

2. Jedinica za kliničku kemiju

§ Laboratorij za opću i specijalnu medicinsku biokemiju i dijagnostiku uz bolesnika

§ Laboratorij za hemoglobinopatije, proteine, tumorske biljege i hormone

§ Laboratorij za analitiku lijekova s jedincom za fenotipiranje kolinesteraze

3. Jedinica za hitnu laboratorijsku dijagnostiku s prijamnom ambulantom

§ Prijamna ambulanta, obrada i distribucija biološkog materijala

§ Laboratorij za urine, ekskrete i sekrete

§ Laboratorij za hitnu i transplantacijsku laboratorijsku dijagnostiku

4. Jedinica za molekularnu dijagnostiku i imunofenotipizaciju krvotvornih stanica

§ Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

§ Laboratorij za imunofenotipizaciju krvotvornih stanica

Klinička jedinica za laboratorijsku medicinu:

5. Jedinica za laboratorijsku medicinu dijabetesa

§ Laboratorij za dijagnostiku dijabetesa

§ Laboratorij za dijabetičke komplikacije

§ Laboratorij za imunologiju

6. Jedinica za laboratorijsku endokrinologiju

§ Laboratorij za funkcionalnu endokrinologiju

§ Laboratorij za endokrinologiju pankreasa

7. Jedinica za reproduktivnu biokemiju

§ Laboratorij za reproduktivnu biokemiju

§ Laboratorij za metabolizam stanica

 

DJELATNOSTI KLINIČKOG ZAVODA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU KLINIČKE BOLNICE „MERKUR“

Osnovna djelatnost Kliničkog zavoda obuhvaća izradu širokog spektra analiza iz područja specijalističke i visoko-diferentne laboratorijske dijagnostike potrebne za djelotvoran i kvalitetan rad specijaliziranih grana medicine: transplantacije, hematologije, gastroenterologije, kardiologije, dijabetologije, endokrinologije i reproduktivne medicine.

Zavod za kliničku kemiju Kliničke bolnice „Merkur“ akreditiran je od 2007. godine prema normi HRN EN ISO 15189, Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija za medicinsko- biokemijsku djelatnost iz područja kliničke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije-imunofenotipizacije stanica i molekularne dijagnostike. U svom radu se Klinički zavod obvezuje na ispunjavanje norme HRN EN ISO 15189, Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija, dobru stručnu praksu, kvalitetu svojih ispitivanja kroz rad educiranog laboratorijskog osoblja, sukladnost sa sustavom upravljanja kvalitetom i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih djelatnika svih profila. Norma HRN EN ISO 15189  prihvaćena je kao osnovna norma za akreditaciju medicinskih laboratorija u europskim zemljama. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je u 2006. godini u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara (HKMB) i Hrvatskim društvom medicinskih biokemičara (HDMB) započela aktivnosti na razvoju nove akreditacijske sheme za medicinske laboratorije prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189. Prihvaćanje novih europskih i međunarodnih normi i daljnji razvoj akreditacije značajno doprinose ne samo povećanju stupnja povjerenja u analitičke rezultate nego i usklađivanju rada medicinskih laboratorija na međunarodnoj razini.

Prilog:
Popis akreditiranih pretraga u Kliničkom zavodu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu uz iskazanu mjernu nesigurnost

REFERENTNI CENTAR

Izrada referentnih vrijednosti biokemijskih i hematoloških sastojaka krvi i seruma u okviru unapređenja laboratorijske dijagnostike kao i stalno promicanje kvalitete analitičkih postupaka obilježavaju rad Zavoda za kliničku kemiju Kliničke bolnice “Merkur” od njegova osnivanja. Temeljem postignuća na tom području, Zavodu za kliničku kemiju je u listopadu 2000.g. dodijeljen naziv: “Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za izradu referentnih vrijednosti u području opće medicinske biokemije”. Danas je područje rada Referentnog centra harmonizacija laboratorijskih rezultata u području općih i specijalističkih medicinsko-biokemijskih pretraga koja bi omogućila racionalnu primjenu i pravilnu transverzalnu procjenu rezultata laboratorijskih pretraga ovisno o dobi i spolu na globalnoj razini.

 

NASTAVA

Zaposlenici Kliničkog zavoda aktivno sudjeluju u nastavnim aktivnostima na svim razinama studija Medicinskog i Farmaceutsko-biokemijskog i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, kao i djelatnostima trajnog usavršavanja zdravstvenih i laboratorijskih stručnjaka organiziranog preko strukovnih udruženja (HLK, HKMB, HLZ, HDMBLM).

 

ZNANOST

Zaposlenici Kliničkog zavoda aktivno sudjeluju u znanstveno-istraživačkom radu u području primijenjenih biomedicinskih znanosti, o čemu svjedoče brojne publikacije i znanstveno-istraživački projekti. Aktualni projekti Zavoda ugovoreni s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske su:

Projekt 044-0061245-0551: Novi biokemijski biljezi ateroskleroze u krvožilnim bolestima.

Voditelj: izv.prof.dr.sc. Zlata Flegar-Meštrić

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

Projekt 045-0000000-0165: Glikotoksini u šećernoj bolesti i kroničnim komplikacijama.

Voditelj: dr.sc. Zdenka Turk

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96

Projekt 045-1191348-0139: Biomolekule guanidinskog tipa u šećernoj bolesti.

Voditelj: dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96


ZAPOSLENICI

Zaposlenici Kliničkog zavoda za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu  istaknuti su stručnjaci i znanstvenici prepoznatljivog profila na domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj sceni, o čemu svjedoče znanstveni projekti, publikacije i suradnja s inozemnim centrima.

 

izv.prof.dr.sc. Zlata Flegar- Meštrić, spec.medicinske biokemije, znanstveni savjetnik (dir.tel. +385 1 2431 397; +385 1 2431 390/ 425, +385 1 2253-425)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=90634

Sandra Božičević, spec. medicinske biokemije (+385 1 23 53 847)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

doc.dr.sc. Mirjana Mariana Kardum Paro, spec.medicinske biokemije, viši znanstveni suradnik (+385 1 2431 390/ 439, +385 1 2253-439)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=243544

dr.sc. Jadranka Knežević-Ćuća, zdravstveni suradnik-biolog (+385 1 23 53 940)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=169454

Maja Krhač, mag. med. biochem. (+385 23 53 852)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

Ranko Mesić, dipl.ing., zdravstveni suradnik-kemičar (+385 1 23 53 860)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=81974

Ivan Ožvald, mag.med. biochem. (+385 1 2431 390/ 438, +385 1 2253438)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

Dr.sc. Sonja Perkov, spec.medicinske biokemije (+385 1 2431 390/ 438, +385 1 2253438) 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=189445

Andrea Radeljak, mag. med. biochem. (+38512431 390/429, +385 1 2253429)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

dr.sc. Vanja Radišić Biljak, mag.med. biochem. (+385 1 23 53 860)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

Mirjana Sikirica, mag, med. biochem. (+38512431390/446, +385 1 2253446)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

Ivica Sokolić, spec.medicinske biokemije (+385 1 2431 390/ 436 +385 1 2253436)

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno

dr.sc. Nataša Stojanović, spec. medicinske biokemije, znanstveni suradnik (+385 1 23 53 871)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233363

mr.sc. Zoran Šiftar, spec.medicinske biokemije (+385 1 2431 390/ 434, +385 1 2253434)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=189434

dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić, spec. medicinske biokemije, znanstveni savjetnik (+385 1 23 34 110)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=176744