Klinički zavod za patologiju i citologiju

 

 

 

 

NOVOSTI

 
Predstojnik:
prof. dr. sc. Slavko Gašparov, dr. med.
specijalist patološke anatomije

Izvanredni profesor u Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
u kumulativnom radnom odnosu s KB Merkur
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )
 

Zamjenica predstojnika i pročelnica kliničke jedinice za kliničku patologiju:
doc.dr. sc. Anita Škrtić, dr. med.
specijalist patološke anatomije
Naslovni docent u Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

 

Pročelnica kliničke jedinice za transplantacijsku patologiju:
dr. sc. Ana Borovečki, dr. med.
specijalist patološke anatomije i specijalist kliničke citologije
Naslovni viši asistent u Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

 

Specijalisti
dr. sc. Eva Lovrić, dr. med.
specijalist patološke anatomije
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Specijalizanti
Katarina Horvat Pavlov, dr. med.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Irena Kovačić, dr. med.
(Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )


Glavni inženjer zavoda
Suzana Hančić, bacc.med.lab.diagn.


Inženjeri i laboranti
Tatjana Gudelj, bacc.med.lab.diagn.
Gordana Jelić, med.lab.ing.
Biserka Pleško, lab. tehničar
Željka Sedlar, lab. tehničar
Blaženka Ervačić Kordić, farm. tehničar
 


Pomoćnik obducenta
Marjan Gusak
 


Administratori

Sjajna Videc
Vlado Videc

 


Prostor:

 • soba predstojnika Odjela
 • prostorije za mikroskopiranje i rad specijalista i specijalizanata
 • laboratorijske prostorije
 • prostor za administrativne poslove
 • obdukcijska sala
 • prostorije za prijem i ispraćaj pokojnika
 • prostorije za arhiviranje nalaza

Oprema:

 • automatizirani aparati za obradu i pripremu tkiva (histokineti)
 • aparati za uklapanje tkiva u parafin
 • klizni i rotacioni mikrotomi
 • kriostat za intraoperativne biopsije
 • aparati za automatizirano višestruko rutinsko bojenje preparata
 • aparat za automatizirano višestruko imunohistokemijsko bojenje preparata
 • mikroskopi s dodatnom opremom (diskusioni priključak, priključak s digitalnim i konvencionalnim fotoaparatom, priključak na osobno računalo s pripadajućim softwareom te na konvencionalni monitor (TV)
 • osobna računala s telekomunikacijskim pristupom internetu

Usluge:

 • dijagnostika standardnih i intraoperativnih biopsija
 • dijagnostika biopsija nedekalcinirane kosti (metilmetakrilat)
 • citodijagnostika
 • imunohistokemijska dijagnostika
 • histokemijska i citokemijska dijagnostika
 • molekularna citogenetika
 • korištenje informatičkog sustava za:
  - razmjenu, obradu, prijenos i pohranu podataka
  - praćenje utroška usluga
  - obradu podataka u znanstvenom istraživanju i za nacionalnu statistiku
 • arhiv (priveremeni i trajni):
  - histološki preparati i nalazi
  - digitalno arhiviranje (tekst, slike, grafikoni)
  - mogućnost provjere i usporedbe te kompletiranje dokumentacije
 • edukacija: dodiplomska, poslijediplomska, specijalizacija patološke anatomije i kliničke citologije, telepatologija (teleedukacija i telekonzultacija), izrada diplomskih radova i doktorskih disertacija.Subspecijalnosti:

 • hematološka patologija
 • gastroenterološka patologija
 • transplatancijska patologijaKontakt: 
Klinički zavod za patologiju i citologiju
Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19

10000 Zagreb
Tel: 01 2341 410
Fax: 01 2343 500
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kontakt osobe:
prof. dr. sc. Slavko Gašparov, dr. med.
01 2431 410, 2431 390 (373)
Fax: 01 2343 500
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Suzana Hančić, bacc.med.lab.diagn.
01 2431 410 (142)
Fax: 01 2343 500
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija: