Klinički zavod za patologiju i citologiju

 

 

Predstojnik Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju:

izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov, dr.med.

Broj telefona: 012431410

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. @Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. -Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Glavna inženjerka Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju:

Suzana Hančić, mag.med.lab.diag.

Broj telefona: 012253142

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. @Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. -Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrativna tajnica Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju:

Sjajna Videc

Broj telefona: 012431410

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. @Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. -Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Povijest ustrojstvene jedinice

U siječnju 1974. godine osnovan je, u tadašnjoj OB Ozren Novosel, Odjel za kliničku patologiju i citologiju.

Smješten u podrume stare zgrade, Odjel je sadržavao:

 • obdukcionu salu s jednim stolom
 • sobu liječnika + administratora + laboratorij + arhiva
 • dio hodnika u kojem se primao materijal s odjela
 • mrtvačnicu,

a zapošljavao je liječnika specijalista patologije, dva laboranta, spremačicu i pomoćnika kod obdukcije.

Osim rutinske obrade, tj. obdukcija i HE preparata, uvodi se histokemija u obradu histoloških preparata.

 

1977. na Odjel je primljen prvi specijalizant iz citologije na stažu iz patološke anatomije.

1979. Odjel se širi na susjedno skladište i dio hodnika do kolnog ulaza i čine ga:

 • obdukciona sala s jednim stolom
 • sanitarni čvor
 • hladnjak za mrtva tijela
 • mrtvačnica
 • prostor za prijam stranaka
 • administracija
 • laboratorij
 • soba liječnika

Oprema kojom raspolaže Odjel:

 • istraživački mikroskop
 • histokinet
 • mikrotom
 • digestor za preuzimanje tkiva

Histokemija postaje rutinska metoda, a imunohistokemija se pokušava uvesti na parafinskim tkivnim rezovima.

 

1980. prvi specijalizant iz patologije za Odjel.

1980. – 1986.

- uvedena  imunohistokemija kao rutinska metoda

- biopsija kosti iglom prvi puta učinjena u bivšoj državi

- biopsije kosti uklapane u sintetske smole za očuvanje staničnih elemenata

U Odjelu se kontinuirano održava nastava za specijalizante iz citologije i patologije iz drugih ustanova, različitih gradova tadašnje države.

1986.- 1987.

Gubitkom sobe liječnika u podrumu i oslobađanjem prizemlja od bolničke administracije, Odjel dobiva dvije sobe u prizemlju bolnice. Jedna od prostorija je soba za liječnike, a druga postaje dodatni laboratorij, u podrumu ostaje preuzimanje tkiva i histokineti, dok se rezanje tkiva na mikrotomu i bojanje premješta u prizemlje.

Istovremeno se uređuje i obdukcijska sala koja sada sadrži dva stola za obdukciju.

Uz pomoć donacija ondašnje tvrtke Astra, Odjel posjeduje dva mikroskopa, TV kameru, monitor, tri mikrotoma, dva histokineta te kriostat za intraoperativne biopsije.

 

U razdoblju 1986. – 1990/91. vodeći je odjel za probleme iz hematopatologije kao i dijela gastroenterologije za pitanje promjena kod H. pylori infekcija (dio je referalnog centra za Hp infekcije).

 

1989. Odjel se širi na treći kat Bolnice te se administracija i specijalizanti izmeštaju u taj prostor, a laboratorij u prizemlju se širi na oslobođeni prostor.

Tijekom ratnih godina dolazi do prirodnog odljeva ljudi s Odjela kao i prelaska, naročito laboranata, u druge kuće.

Tijekom tih godina se nadopunjuje oprema, mijenjaju i poboljšavaju neke od metoda pa tako Odjel dobiva aparat za automatizirano imunohistokemijsko bojanje, aparat za automatizirano standardno bojanje, jednokratne mikrotomske nožiće, a sintetske smole se zamjenjuju manje agresivnim kemikalijama uz održavanje iste kvalitete patohistoloških preparata.

 

Od sredine devedesetih na Odjelu (KB Merkur) je zaposleno šest liječnika, šest laboranata, dvije spremačice, dva administratora te pomoćnik obducenta na dvije lokacije unutar bolnice (podrumska, prizemna razina).

 

2000. u Odjel dolazi znanstveni novak -  molekularni biolog koji ostaje na Odjelu narednih 10 godina do odlaska na Prirodoslovno-matematički fakultet.

Uvode se i razvijaju molekularne dijagnostičke metode (FISH, ISH).

2008. godine rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi Odjel za patologiju i citologiju postaje Klinički zavod za patologiju i citologiju KB Merkur.

2010. osnivač i Predstojnik Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju prof.dr.sc. Mara Dominis odlazi u mirovinu, a dvije godine kasnije i prvi specijalist Odjela mr.sc. Sonja Džebro.

Od 2010. godine Predstojnik Kliničkog zavoda je izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov.

Danas Klinički zavod ima dvije ustrojstvene jedinice (Odjel za kiruršku i Odjel za internističku patologiju), tri liječnika specijalista patološke anatomije, specijalizanta patološke anatomije, specijalizanta patologije i citologije, magistru medicinsko-laboratorijske dijagnostike, tri prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, tri zdravstveno-laboratorijska tehničara, pomoćnika kod obdukcije te administrativnu tajnicu.

 

 

 

Djelatnost danas / usluge

-       patohistološka dijagnostika standardnih i intraoperativnih biopsija

-       histo/citokemijska i imunohisto/citokemijska dijagnostika

-       molekularna citogenetika

-       sudjelovanje u programu vanjske kontrole kvalitete Nordic immunohistochemical Quality Control (http://www.nordiqc.org/)

-       primitak, identifikacija, evidencija, pregled i otprema svih umrlih osoba u KB Merkur; obdukcija i izdavanje obdukcijskog zapisnika

-       korištenje informatičkog sustava za:
- razmjenu, obradu, prijenos i pohranu podataka
- praćenje utroška usluga
- obradu podataka znanstvenih istraživanja i za potrebe nacionalnih statistika

-       arhiv (privremeni i trajni):
- patohistološki preparati i nalazi
- digitalno arhiviranje (tekst, slike, grafikoni)

-       edukacija: preddiplomska, diplomska, poslijediplomska, specijalizacija patološke anatomije, izrada diplomskih radova i doktorskih disertacija

 

Zaposlenici

Klinički zavod za patologiju i citologiju čine dvije ustrojstvene jedinice:

 

-       Odjel za kiruršku patologiju

 

Voditeljica Odjela za kiruršku patologiju:

doc.dr.sc. Anita Škrtić, dr.med

Broj telefona: 012253449

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. @Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. -Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Suzana Hančić, mag.med.lab.diag.

 

Prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

Gordana Jelić, med.lab.ing.

Adrijana Lekić, bacc.med.lab.diagn.

 

Zdravstveno-laboratorijska tehničarka:

Blaženka Ervačić-Kordić, farm.teh.

 

Bolničar / pomoćnik obducenta:

Marjan Gusak

 

-       Odjel za internističku patologiju

 

Voditelj Odjela za internističku patologiju:

izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov, dr.med.

Broj telefona: 012253373

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. @Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. -Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Specijalist patološke anatomije:

dr.sc. Eva Lovrić, dr.med.

 

Prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

Tatjana Gudelj, bacc.med.lab.diagn.

 

Zdravstveno-laboratorijske tehničarke:

Biserka Pleško, zdrav.lab.teh.

Željka Sedlar, zdrav.lab.teh.

 

 

Specijalizanti Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju:

-       Katarina Horvat Pavlov, dr.med., specijalizant patološke anatomije

  -       Darija Mužinić, dr.med., specijalizant patologije i citologije

   

Specijalizanti na obavljanju dijela specijalizacije Patologije:

-       Tanja Bota, dr.med., specijalizant patologije (s akreditacijskim područjem histopatologije), OB Virovitica

-       Irena Igrec, dr.med., specijalizant patologije (s akreditacijskim područjem histopatologije), ŽB Čakovec

-       Danijela Vincetić, dr.med., specijalizant patologije (s akreditacijskim područjem citopatologije), OB Bjelovar

-       Maša Pošpaić, dr.med., specijalizant patologije (s akreditacijskim područjem histopatologije), ŽB Čakovec

-       Ivana Marić, dr.med., specijalizant patologije (s akreditacijskim područjem histopatologije), OB Zadar

 

Radno vrijeme ambulanti i kontakti

Klinički zavod za patologiju i citologiju:

Kontakt: Sjajna Videc

Broj telefona: 012431410

Radno vrijeme: radnim danom 8.00 – 16.00

 

Ured za prijam rodbine pokojnika:

Kontakt: Marjan Gusak

Broj telefona: 012253143

Radno vrijeme: radnim danom 7.00 – 12.00

 

Upute za pacijente

 

/

Znanstveno-nastavne aktivnosti /

Stručne aktivnosti

 

Djelatnici Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju (u nastavku teksta Zavod) nastavnici su u redovitoj diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi u Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

- izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov, dr.med.

- doc.dr.sc. Anita škrtić, dr.med.

- dr.sc. Eva Lovrić, dr.med.

 

U Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju redovito se provodi nastava diplomskog studija na hrvatskom (http://mef.hr) i engleskom jeziku (MSE http://mse.mef.hr/) iz kolegija Patologija za studente 3. godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu u obujmu koji je dogovoren i usaglašen pri Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov i doc.dr.sc. Anita Škrtić su voditelji dvaju izbornih predmeta 3. godine diplomskog studija pri Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

1. Multidisciplinarni pristup u morfološkoj dijagnostici tumora gastrointestinalnog i hematopoetskog sustava.

2. Imunohistokemija i imunocitokemija u dijagnostici tumora.

 

U Zavodu se redovito provodi nastava iz tri kolegija: hematopatologije, patologije gastrointestinalnog trakta te patologije jetre u sklopu poslijediplomskog stručnog studija Patologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Također se provodi nastava poslijediplomskog doktorskog studija "Biomedicina i zdravstvo" u sklopu kolegija pod naslovom:

1. Infekcija s H. Pylori - epidemiologija, dijagnostika i terapija.

2. Transplantacija jetre.

 

Izv.prof.dr.sc. Slavko Gašaparov je voditelj kolegija Hematopatologije i Patologije gastrointestinalnog trakta u sklopu poslijediplomskog stručnog studija Onkologija  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doc.dr.sc. Anita Škrtić je zamjenica voditeljice kolegija Patologija u diplomskoj nastavi na engleskom jeziku za studente 3. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

U Zavodu se redovito izrađuju doktorske disertacije za doktorande Sveučilišta u Zagrebu kao i diplomski radovi za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

U Zavodu se održavaju vježbe kolegija Molekularna biologija za studente preddiplomskog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike te stručna praksa iz patohistologije.

 

U Zavodu se ostvaruju znanstveno-istraživački projekti financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a razvijena je i međunarodna znanstvena i stručna suradnja.

Također, u Zavodu se  provodi veći dio programa specijalizacije iz Patologije (akreditacijsko područje histopatologije / akreditacijsko područje citopatologije).

 

Izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov je član Povjerenstva za diplomske radove, završni ispit i diplomski ispit te Povjerenstva za znastveno-istraživački rad  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također, izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov je voditelj radne skupine Hematopatologije KroHem-a.

 

Klinički zavod za patologiju i citologiju KB Merkur je jedan od tri hematopatološka centra Hrvatske u kojem se vrši morfološka dijagnostika i klasifikacija limfoma (imunohistokemija, in situ hibridizacija, fluorescencijska in situ hibridizacija).

 

Popis radova:

 

1. izv.prof.dr.sc. Slavko Gašparov, dr.med.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233824

 

2. doc.dr.sc. Anita Škrtić, dr.med.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=327334

 

3. dr.sc. Eva Lovrić, dr.med.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lovric+e